2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/10
Uuring: eestlane peab metsa oluliseks tuluallikaks

15. septembril metsasektori infopeval avalikustatud arvamusuuring nitab, et inimestele teevad muret aspektid, mille le tegelikult pole vaja muretseda: metsauuendus ja liigne raie.
Uuringu tegi augustis Eesti metsaseltsi tellimusel uuringufirma Faktum & Ariko. Selgus, et inimestele meeldib metsas kia, ent endiselt ollakse arvamusel, et Eesti metsa raiutakse liiga palju ja et aset leiavad rvraied. Eesti elanikest kib vhemalt kord aastas metsas ligikaudu niisama palju inimesi kui Phjamaades: vastavalt 85 ja umbes 90%.
Eesti metsaseltsi presidendi Heiki Hepneri snul ei ole praegu tarvis muretseda rvraiete prast, sest keskkonnainspektsiooni statistika phjal on rvraiejuhtude arv igal aastal tunduvalt kahanenud: 2001. aastal registreeritud 1010 juhuga raiuti kokku 130 000 tihumeetrit, 2006. aastal 70 korraga 9000 tihumeetrit ja 2008. aastal 48 korraga 3000 tihumeetrit. Laita pole ka metsauuenduse olukord: metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse andmetel oli 2008. aastal raiutud lankidest uuenenud 98%.
Uuringu jrgi on aastataguse arvamusega vrreldes vhem neid inimesi, kelle meelest on Eesti metsade olukord viimase viie aasta jooksul halvenenud. Mullu arvas 48% vastanutest, et metsade olukord on jnud samaks vi paranenud, tnavu on see nitaja 53%.
Enamiku inimeste hinnangul on mets oluline rikkus ja tuluallikas Eesti majandusele ning suur osa usub, et mets aitab tagada maapiirkondades thivet. Puitu peetakse tdeldavaks ja keskkonnahoidlikuks materjaliks, mida peaks rohkem kasutama.Eesti metsaselts
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012