2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/10
Riikidel pole plaani, mis pstaks Lnemere

Eestimaa looduse fond (ELF) vahendas septembri algul maailma looduse fondi WWF raportit, mida tutvustati maailma veendalal Stockholmis ja mille kohaselt ei suuda riigid siiani tegelda Lnemere probleemidega terviklikult, ehkki see oleks hdavajalik.
Raportis uuriti, kuidas Lnemereriigid planeerivad ja majandavad oma hist merd ning selle loodusvarusid, samuti hinnati riikide vimekust Lnemere kaitsel. Eesti oli raporti jrgi mere majandamises ja planeerimises viimaste seas.
Seni on ptud lahendada merega seotud probleeme kshaaval, sektorite kaupa, kuid praeguseks on selge, et vaja on koostd riikide, sektorite ning valdkondade leselt.
Ehkki Eesti oli raportis mere majandamises ja planeerimises viimaste seas, on ELF-i hinnangul ka meil hakatud aru saama vajadusest terviklikuma merekasutusmudeli jrele. Kahjuks puuduvad veel htsed arusaamad, kuidas seda saavutada.
WWF raportis ei saanud kski riik kige krgemat hinnet. Vaid Saksamaa saavutas hinde B. Hindega C jrgnesid Taani, Soome, Poola ja Rootsi. Eesti, Lti, Leedu ja Venemaa said kik hinde D, kuna integreerituma ksitlusviisi kasutuselevtuks pole tehtud selgeid jupingutusi.
Vt. http://www.panda.org/baltic.ELF
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012