2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Tjuhend EL 2009/10
Meie krbseseeni 5

LEPA-KRBSESEEN mrgine Eesti punases raamatus
Amanita friabilis

Kbar hall, pruunikashall vi hallikaspruun, serv rihveljas, enamasti jvad ldkatisest suured hallid laigud, noorelt kumer, hiljem lame, rn, lbimt kuni 6 cm.
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valkjas, hele pruunikashallide hredate peente soomustega, rngata, alus muguljas, millel tupe jnused vaid ebemetena, kuni 12 x 1 x 1,5 cm. Tupest jvad jala muguljale osale vaid hallid ebemed. Seeneliha valkjas, vga huke, lhnata, maitseta. Eospulber valge. Eosed lai-ellipsoidsed, pole amloidsed, 9,513 x 912 m.
Kasvab koos leppadega, harva.
VIIIIX.
Mrgisuse kahtlusega. Eesti punases raamatus.

OLIIVHALL KRBSESEEN mittesdav
Amanita olivaceogrisea

Kbar oliivhall, ooker- vi pruunikashall, serv rihveljas, suurte ksikute hallide vi pruunikashallide ldkatise laikudega, kumer kuni lame, nrgalt kleepuv, rn, lbimt kuni 6 cm.
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valge, peente tihedate oliivhallikate soomustega, rngata, tupega, kuni 9 x 1 cm. Tupp valge, serv hallikas, tihti roostetpiline, laguneb kergesti. Seeneliha valge, huke, lhnata, maitseta. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amloidsed, 912,5 (14) m.
Kasvab soostuvates segametsades, harva. Liigi on kirjeldanud Kuulo Kalamees Nigula looduskaitsealalt.
IX.
Sdavus teadmata.


HALLIKASPRUUN KRBSESEEN mittesdav
Amanita submembranacea

Kbar kollakas- vi hallpruun, tihti oliivja tooniga, serv heledam, peaaegu valkjas, rihveljas, enamasti hallikate suurte ldkatise laikudega, kumer kuni lame, lbimt kuni 12 cm.
Eoslehekesed valged, suhteliselt hredad, serv kohati tume, vabad. Jalg valge, allpool kahvatul hallpruunil phjal tihedalt peeneebemeline, rngata, tupega, kuni 18 x 2 cm. Tupp hall, avar, laguneb kergesti. Seeneliha valge, lhnata, maitseta. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amloidsed, 1014 m.
Kasvab okas- ja segametsades, harva.
IXX.
Sdavus teadmata.


MAIRE KRBSESEEN mittesdav
Amanita mairei

Kbar tumedam hall kuni pruunhall, serv helehall kuni valkjas, rihveljas, suurte valgete ldkatise laikudega, kumer-lame kuni ngus, lbimt kuni 12 cm. Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valkjas, tihedalt pruunikashallide peente ebemetega, mis moodustab vanematel viljakehadel siksakmustri, rngata, tupega, 12 x 2 cm. Tupp valge, avar, vatjas, paks. Seeneliha valge, lhnata, maitseta. Eospulber valge. Eosed ellipsoidsed, pole amloidsed, 1014 x 810 m.
Kasvab segametsades, Eestis ks oletatav leid Saaremaalt.
IX.
Sdavus teadmata.


KAHVATU KRBSESEEN mittesdav
Amanita lividopallescens

Kbar kahvatu hallikasbee vi hele ookerhall, serv heledam, rihveljas, kumer kuni lame, lbimt kuni 14 cm. Eoslehekesed valged, serv tihti tumedam, vabad. Jalg hele kreemikas, peenelt soomuseline, rngata, tupega, 15 x 2 cm. Tupp valkjas, vlispind tihti pruunikas-beeikas, avar, laguneb kergesti, kuid vib ka laikudena jda jala alusele, tihti jb jalale tupe laservast ringjas vnd. Seeneliha valkjas, lhnata, maitseta. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amloidsed, 913 m.
Olemasolu Eestis tenoline lehtmetsades, puisniitudel vi parkides.
Sdavus teadmata.Mall Vaasma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012