2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 2009/10
TOIVO MAKK 3. veebruar 1939 17. juuli 2009

Mehe teele pannakse alus isakodus see tdemus leiab tit kinnitust Toivo Maki sravas isikus. Ta on meenutanud oma esimesi ngemehekogemusi Emaje kaldal isa pilgu all. Seda petust ei saadud kaua ei jagada, sest isa saadeti sunnitlaagrisse 25+5 aastaks. Kigud Emaje luhale ja kaugemalegi jtkusid koos emaga. Poisihing titus loodushelidega ja nii sndis ka otsus minna ppima bioloogiat Tartu likoolis.
lipilasest abitlisena kalastiku uurimisel sattus ta esimest korda kokku raadio hbehalliga. Tubli spordimehena oli ta juba siis hsti tuntud. Toivo on meenutanud, et treener Hugo Huimerind ei petanud mitte ainult vrkpalli, vaid ka kombeid. Isakodus pandud vundamendile kerkis ehitis, milles selgelt kujunes looduse, spordi, raadioreporteri ja oma pere kooslus. Just sealt tuleneb tema aastakmnetepikkune sihikindel ja tahtejuline tegevus.
Tema tkaaslased on meenutanud, et Toivo oli teisi austav, kergesti lviv ja soliidse naljasoonega inimene. Teda peeti sndinud otsesaatereporteriks, kes oma saated ja muud ettevtmised valmistas vga phjalikult ette. Tundes hsti ilma ja inimesi oli ta vajadusel ka suureprane improvisaator. Usaldatavust Toivo snumile lisas kindlasti ka tema sbralik olek, vimas hl ja vgev fsis.
Toivo tegi raadiosaateid spordisndmustest, juubelilaulupeost (1969), Jookse terviseks, Vikerkaja, Pevakaja ja paljusid loodussaateid. 1990. aastal alustas ta raadioajakirja Loodushoid, mis oli eetris kord ndalas. Murranguline aeg andis rohkesti phjust tsiselt vaielda, ka vaenutseda. Toivo ei kartnud, ta lks edasi, austades oma phimtet: loodus on primaarne. 1997. aastal hakkas ilmuma raadioajakiri Keskkonnahoiak. Aastatel 19881995 vedas Toivo viktoriini Keskkond ja mina. Tema juhtis ka loodusteadlaste ja juhtspetsialistidega tehtud saatesarja Kes on kes?.
1993. aastal oli Toivo ks MT Hoia Eesti Merd loojaid ja ji selle vanematekogu liikmeks manala teeni. Sellel hendusel koos Toivo Makiga on hid tulemusi Lnemere Eesti mjuala, rannikualade, saarte ja siseveekogude loodusliku tasakaalu ja omapra hoiul. koloogilise eluviisi edendamiseks ja eesktt korterihistute ning eakate inimeste kaasamiseks loodi Toivo algatusel MT Roheline Rood, mida keskkonnaministeerium tunnustas 2007. aastal keskkonnateo II preemiaga. hest Tallinna eakate rohelisest rhmast on saanud le Eesti leviv hendus.
Toivo oli kodukeskne, oma peret armastav ja austav mees. Kodu oli Toivole alati kindel paik, kus ta ngi sirgumas oma lapsi ja rohkeid lapselapsi. See rmustas ja julgustas teda: ei, ma ei kao! lipilasseltsi Liivika liikmena oli ka Toivo Maki lipukiri: Maamullast pikese poole ainsa isamaa hvanguks.Rein Ratas
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012