2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 2009/10
EINO KRALL 9. oktoober 193127. august 2009

Meie hulgast on lahkunud rahvusvaheliselt tunnustatud nematoodide uurija, zooloogia ja botaanika instituudi kauaaegne ttaja, bioloogiadoktor, Tartu likooli emeriitprofessor.
Lpetanud Tartu likooli bioloogiaosakonna zooloogina 1955. aastal, jtkas ta pinguid aspirantuuris ja 1960. aastal kaitses kandidaadivitekirja Kartuli ftonematoodid Eesti NSV-s. Doktorivitekiri Taimedel parasiteerivad nematoodid sugukonnast Hoplolaimidae ja sugukonna Heteroderidae kitsalt spetsialiseerunud liikide evolutsiooni peasuunad valmis 1980 ja selle ta kaitses leliidulises Skrjabini helmintoloogia instituudis.
Plise tartlasena oli kogu tema teaduslik tegevus seotud zooloogia ja botaanika instituudiga. Aastatel 19552003 ulatus tema ametikohtade nimistu aspirandist erizooloogia osakonna juhatajani. Teaduste akadeemia reformide kigus valiti ta 1992. aastal Tartu likooli erizooloogia korraliseks professoriks ja 1997. aastal emeriitprofessoriks. Juhendatavaid oli tal palju le kogu endise Nukogude Liidu ning tema enese hinnangul judis vitekirja kaitsmiseni neli aspiranti. Nematoodide mramise metoodikat kidi tema juures ppimas kll vist kigist omaaegsetest liiduvabariikidest.
Eino Kralli teaduslikud td olid seotud taimedel parasiteerivate nematoodide koloogia, sstemaatika ja ka praktilise taimekaitsega. Rahvusvahelise tuntuse saavutas ta eesktt oma taksonoomiliste tdega, millest on enim tsiteeritud kahekiteline monograafia parasiitsetest taimenematoodidest (Kirjanova, Krall 1969, 1971) mis hiljem tlgiti inglise keelde. Hiljem oli ta mitme monograafia kaasautor; enim hindas ta kaastd R. Nickle koostatud pllumajandusliku nematoloogia ksiraamatule (1991). Teooria valdkonnas kuulub talle prioriteet nematoodide ja taimede koevolutsiooni phimtte snastajana (1975).
Tema eesti keeles avaldatud artiklid on enamjaolt keskendunud taimekaitsele, eesktt kartuli kiduussi trjele. Ftonematoloogia lhitutvustuse annab eesti keeles raamat taimenematoodidest (Krall, Luik 2000). Eestikeelne ksikiri Sissejuhatus nematoloogiasse koos mahuka bibliograafiaga ji paraku lpetamata. Oma teadustde ldarvu hindas ta tagasihoidlikuks le 300.
Tkaaslastele jb ta meelde erudeeritud ja abivalmis kolleegina, kellelt sai abi ka saksa- vi hiinakeelsete tekstide tlkimisel. Erakordselt tagasihoidliku inimesena jttis ta enesekiitmise raske t alati teiste teha.Mrt Rahi
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012