2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2009/10
Keskkonnaamet katsetas uusi loodusppeprogramme

21.23. septembril katsetati Meenikunno ja Luhasoo maastikukaitsealal Eesti-Lti programmi projekti Back to Nature raames loodusppeprogramme.
Keskkonnaameti (KA) ja mittetulundushingu Hared koosts on valminud kolm mrgalateemalist ppeprogrammi eri vanuseastmetele, et kinnistada koolis pitut praktilise kogemuse kaudu. KA keskkonnahariduse spetsialistide juhatusel toimuvatest nidisppeprogrammidest oli kutsutud osa vtma ks kool Plva,
Valga ja Vru maakonnast.
Ettevte saab teoks Eesti-Lti programmi projekti Back to Nature raames, mida rahastavad Euroopa regionaalarengu fond ning KIK. 20092011 kestva projekti eesmrk on arendada ja luua loodusppevimalusi mrgalade tundmappimiseks: nii vlikike korraldades kui ka klassitundides.
Projekti partnerid on Tartu keskkonnahariduskeskus, Peipsi koostkeskus ja KA Eestist ning Koiva ja Kemeri rahvuspark Ltist. Projekti tegevuspiirkond on Tartu, Plva, Valga ja Vru maakond.KA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012