2009/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2009/10
Eesti osaleb rannikulugaste suurprojektis

29. septembrist kuni 1. oktoobrini peeti Lnemaal Matsalu rahvuspargis LIFE-Nature projekti raames rahvusvaheline seminar Rannikulugaste elupaigakompleksi seisund ja rannaniidu linnustik.
Projekti eesmrk on kaitsta ja taastada Lnemere rannikulugaste elupaiku nii Eestis, Rootsis, Leedus, Poolas kui ka Saksamaal, kokku 34 alal. Rannikulukad on madalad, merega ajutiselt henduses olevad rannikuveekogud, mis on tekkinud madalate abajate ja lahtede eraldumisel merest maakerke tttu. Eestis mbritseb rannikulukaid enamasti rannaniit, mis on vhenenud karjatamise ja niitmise tttu paljudes kohtades roostunud ja vsastunud.
Rannaniidud on aga paljude lindude, eesktt nn. kahlajate olulised pesitsusalad ja paljude teiste rndlindude thtsad toitumispaigad. Eesti vastutust nende liikide kekigu eest ilmestab fakt, et kolmandik niidurdi Lnemere-rsest asurkonnast pesitseb meil. Peale lindude on rannikumrgalad elupaigaks ka paljudele teistele ohustatud liikidele, niteks krele ehk juttselg-krnkonnale.
Rannikulugaste kaitse projekt algas 2005. ja kestab kuni 2011. aastani. Projektis osaleb kokku 21 partnerit, Eestist on sellega seotud keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, sihtasutus Kihnu Vina Merepark ja mittetulundushing Phjakonn. Projekti juhtpartner on Stiftung Naturschutz Saksamaalt. Eestis paiknevad projektialad Hiiumaal (Krgessaare-Mudaste), Lnemaal (Teorehe Matsalus) ja Prnumaal (Smeri ja Kihnu phjarannik). Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE-Nature programm. Projekti eelarve on umbes 86 miljonit krooni, sellest Eesti partnerite kogueelarve on umbes 7,5 miljonit krooni, millest 4,4 miljonit tuleb Euroopa Liidult.
Projekti kigus hinnatakse Eesti projektialad, antakse nende kohta majandussoovitusi ning koostatakse kaitsekorralduskavad, tehakse karjaaedu, muretsetakse alade hoolduseks loomi, ligatakse roogu ja vsa, puhastatakse lukaid, rajatakse vi puhastatakse krele ning paljudele linnuliikidele vajalikke vikseid veesilmi, haritakse maaomanikke ja loomapidajaid jne.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012