2010/10



   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010




   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2010/10
Veebist leiab uusi ppematerjale

Kesk-Lnemere Interreg IVA programmi 20072013 ja KIK-i projekti hendades Lnemerd COBWEB raames on vlja antud kaks veebist allalaetavat trkist.
Tartu keskkonnahariduskeskuses (TKKHK) on valminud aktiivppe abimaterjal Uurime ja avastame. Selles sisalduvad kaks ppekavakohast programmi aitavad koolieelikutel ning esimese ja teise kooliastme pilastel teha tutvust Lnemere ja kivimitega. Trkise autorid on Annelie Ehlvest ja Helle Kont.
Tartu likooli loodusmuuseum on andnud vlja ppematerjalide kogumiku Liikumine loomariigis. Loomade liikumist ja vastavaid kohustumusi aitab lihtsamini kirjeldada hulk kauneid Katrin Seervaldi jooniseid. Materjali on koostanud Klli Kalamees-Pani, Karin Pai, Veljo Runnel ja Aivo Tamm.
ppematerjalide trkiversioone jagatakse loodusmajadele, looduskeskustele ja suurematele raamatukogudele. Mlemat materjali saab alla laadida projekti kodulehelt http://hyria.fi/cobweb ning vastavalt ka TKKHK kodulehelt www.teec.ee ja T loodusmuuseumi kodulehelt http://natmuseum.ut.ee/.



TKKHK / T loodusmuuseum / Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012