2010/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Seened EL 2010/10
Liibuva roostetoriku esmasleid Eestist

Tnavu septembris tiendasid riigimetsa majandamise keskuse metsakorraldajad Tartumaal Jrvseljal oma teadmisi metsa vriselupaikade kohta. rituse kigus ti ks koolitajatest, kogenud metsakorraldaja Aivar Hallang, siinkirjutajale nha mningaid puuseeni. Nende hulgas leidus nii tavalisi kui ka haruldasemaid, sealhulgas plismetsade indikaatorliike. ks vaadeldud seen oli suisa eriline, kelletaolist pole Eestist varem leitud: tegemist oli meil liharuldase liibuva roostetoriku (Pycnoporellus alboluteus) esmasleiuga.

Niisiis, liibuva roostetoriku viljakeha leiti Eestis esimest korda 22. septembril 2010 Tartumaal Meeksi vallas Jrvseljal naadi-salumetsas kuuse lamavalt tvelt. Samal tvel kasvas ka mitu plismetsa indikaatorliiki, niteks roosa pess (Fomitopsis rosea). Liibuv roostetorik eelistabki kasvada lamavatel tvedel: vljaspool Eestit on teda leitud eelkige kuuselt (Soomes korra ka hallilt lepalt, Phja-Ameerikas ja Soomes haavalt). Liigi esmakirjeldus prineb USA-st korginulult.
Liibuv roostetorik on vga haruldane ka Soomes, teada on vaid ksikleiud maa phjaosast, eelkige Lapimaalt Pisavaara looduskaitsealalt. Rohkem on seent leitud Biaowiea looduskaitsealal Poolas ja Valgevenes, kus ta on vrdlemisi tavaline.

Ndseks on Eestis leitud kahte liiki roostetorikut. Peale eelmainitu kasvab meil ka harilik roostetorik (Pycnoporellus fulgens). Mlemad on eredavrviliste viljakehadega seened. Kaaliumhdroksiidi lahuse toimel muutub nende viljakehade oran vrvus pohlapunaseks. Roostetoriku liigid phjustavad puidu pruunmdanikku. Sugulus teiste torikseentega tundub olevat veel selgusetu.
Kui harilik roostetorik moodustab ldjuhul kbaraid ning on harva liibuva viljakehaga, siis, nagu nimigi tleb, liibuva roostetoriku viljakeha hoidub enamasti vastu lamavat tve, ksnes harva leidub ebakbaraid (korrapratu kujuga moodustisi, mille seeneliha ja torukeste kihid pole selgelt eristunud). Kirjanduse andmeil vib seene liibuv viljakeha kasvada puutve alakljel isegi kuni mitme meetri ulatuses. Parim eristustunnus on aga pooride suurus: hariliku roostetoriku viljakeha alapinnal on poore hel millimeetril paar-kolm, liibuva roostetoriku poorid on aga vga suured isegi millimeetrist suuremad, hel sentimeetril vib neid olla kolm kuni seitse.

Eestist varem korduvalt leitud harilik roostetorik on meil vrdlemisi sage liik, kelle vrskeid oranika vrvusega kbarjaid vi poolliibuvaid viljakehi vib leida juulist oktoobrini, peamiselt vanadest metsadest. Substraadina eelistab harilik roostetorik eelkige kuuse, harvem mnni, haava ja lehise lamavaid tvesid, mnikord ka tkaid vi knde. Harilikku roostetorikut peetakse samuti plismetsade ja vriselupaikade indikaatorliigiks.

Indrek Sell (1983) on mkoloog ja loodusfotograaf, looduskaitsealuste seeneliikide seire koordinaator Eestis. Eesti maalikooli pllumajandus- ja keskkonnainstituudi spetsialist.Indrek Sell
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012