2010/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2010/10
Jri Krner

Jri Krner

25. aprill 1940 25. september 2010

Selle septembrikuu ilusaima laupeva hommik osutus kurvaks: lakkas tuksumast Jri Krneri sda. Lahkus bioloog, Tartu likooli professor, endine rektor ja Tartu aukodanik, Tartu Suurthe ning Riigivapi III klassi ordeni kavaler.
Jri Krneri lapseplv mdus Hageris, kus ta lpetas 7-klassilise kooli. Seal sattus koolipoiss Jri ka loodushuvi ktke, mida stitas lhedane Rabivere soo oma linnurikkusega. 1958. aastal lpetas ta Tallinna 21. keskkooli. Kooliaastail sai temast ka jahimees; see kirglik harrastus psis kogu elu.
1958. aastal astus ta Tartu riikliku likooli bioloogiaosakonda, kus oma kursusetdes jtkas kanaliste uurimist, kuid likooli lpetas 1963. aastal juba tstoloogina. Sellest ajast kuni surmani oli ta T(R) ttaja, lbides tee nooremteadurist professorini, kateedrijuhatajast rektorini. Kandidaadikraadini rakubioloogias judis Jri Krner 1968 meditsiini kesklaboratooriumis; seal rajas ta ka elektronmikroskoopia kabineti.

Edasi tuli ppejut zooloogina, raku- ja arengubioloogina mitmes kateedris ja instituudis. Doktorivitekirja arengubioloogia alal kaitses Jri Krner 1983 eksperimentaalmeditsiini instituudis Leningradis. 1986 sai Jri Krner professori kutse, 1993. aastast oli ldzooloogia korraline professor ja lpetas erakorralise professorina arengubioloogia ppetoolis.
Jri Krneri teadust phisuunad olid raku-, koe- ja arengubioloogiast. Ta on end tiendanud ja teinud koostd Helsingi, Moskva, Gttingeni, Kuopio ja Jyvskyl likoolis ja laborites. Jri Krneri tegevust nii teadlase, ppeju kui ka administraatorina iseloomustas uuenduslikkus, sihikindlus ja kirglik phendumus, pdlus saavutada vimalikult tiuslik tulemus. Jri Krner rajas likoolis biostruktuuride uurimise elektronmikroskoopia, taaselustas embroloogia ja arendas selle moodsaks arengubioloogiaks. Neid suundi jtkavad arvukad pilased, kes on tema juhendusel omandanud teaduskraadi.

Jri Krner on olnud prdelise thendusega Tartu likooli taastamisele. Aastatel 19861988 oli ta ppeprorektor. 1988. aastal sai ta esimese demokraatlikult valitud rektorina nukogude likooli, TR tippjuhiks. Ja viie aasta jooksul kujundas Jri Krner julgelt ja sihikindlalt nukoguliku Tartu riikliku likooli euroopalikuks Tartu likooliks. Nimemuutus toimus 1989.
Krneri algatusel taasavati likoolis usuteaduskond ja filosoofiateaduskond ning rajati sotsiaalteaduskond, taasavati magistrantuur ja doktorantuur, seati sisse dekaanide ja korraliste professorite valimised. Uuesti elustusid lipilasseltsid ja -korporatsioonid ning lipilasedustus.
Oma lhedastesse, spradesse ja kolleegidesse, alluvatesse ja pilastesse suhtus Jri Krner alati inimliku soojusega ja kollektiive hendavalt. Ta oli kiges usaldusvrne.Mart Viikmaa
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012