2010/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Ajalugu EL 2010/11
Eesti Loodus

75 aastat tagasi

Et seda kultuurpagejat hiigellindu pesitsejana meil tulevikuks jdvustada, astusime sidemesse filmiinspektor hr. A. Adsoni ja Eesti Kultuurfilmiga. Viimane teostas filmimise koos meiega hel matkal 5. ja 6. VII hr. dir. A. Alveri juhatusel. Poeg oli seks ajaks juba ties noorussulestikus, viibis meelsamini pesaveerel ega lasknud end meie tegevusest sugugi hirida. Valvates lbi varjendis ngime vanalinnu ilmumist alles teisel peval kell 10.25. Vanalind (arvatavasti ♀) heitis pojale pessa tapetud siili. Filmiaparaadi surin kohutas otsemaid uuesti minema. Vana ilmudes hlitses revusse sattunud poeg pikalt viia(k), viia(k) ... taoliselt. Huvipakkuvalt leidus toidujtiseid nd pesa all vhe (ainult à 1 isend sookurge, metsist ja jnest). [Johannes Lepiksaar: Kaljukotka pesaleiud Lne-Alutaga suvel 1935]

50 aastat tagasi

Et faasan muutuks ige pea meie jahifauna tieiguslikuks liikmeks, on tarvis jahiorganisatsioonide suuremat thelepanu faasani aklimatiseerimisele; on tarvis, et ritus ksikisikute initsiatiivist muutuks laiade jahimeeste hulkade sdameasjaks. Faasani elupaigaks on peamiselt hredavitu, kuid tiheda alustaimestikuga metsad, kaldarsed tihnikud vi pldudevahelised psastikud. Faasan vib asustada mitmesuguseid biotoope isegi linnade lheduses, kus kevadhommikut elustab tema hele kiremine ja kus ta ka linlast-loodusespra vib paeluda oma kiire knallennuga. Seega oleks faasanil oma osa meie looduse muutmisel veelgi kaunimaks. [Jri Krner: Faasan Eestis, 1960]

25 aastat tagasi

Seeprast on otstarbekohane alustada praegu uute Kirde-Eesti fosforiidimaardlate kaevandamist maa all Kabala juures, kus fosforiidikiht on paks ja kilt peaaegu puudub. htlasi aga on vaja pingsalt otsida kilda ratsionaalse kasutamise vimalusi ning kiirendada vastava tehnoloogia loomist. Alles siis, kui saab hakata diktoneemaargilliiti kohe kompleksselt tstuslikult kasutama, vib alustada lahtist kaevandamist Toolse fosforiidileiukohast. [Arno Pihlak: Plevkivide sttimine, 1985]Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012