2011/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/05
Trkistenitus Lahemaal

Nitus Lahemaa Rahvuspark 40 trkiseid Lahemaast on Palmses Lahemaa looduskeskuses lahti tnavu maist septembrini.
Vlja on pandud raamatuid, brore, pperadade voldikuid, kaarte, postkaarte, Lahemaa ajalehti, plakateid, meeneid, plaate ja muid esemeid. Eksponaadid prinevad Lahemaa raamatukogust ja arhiivist ning erakogudest; neil on juures koostajate kommentaarid.
Niteks tegid tuntud kunstnikud igal aastal Lahemaa motiive kasutades rahvuspargile uusaastakaardid. Vlja on antud plaate Lahemaa lindude hltega ning Lahemaa rahvamuusikute laulude ja pillilugudega. Lahemaa rahvuspargi teaduslik-tehnilise nukogu koosolekuteks Altja Uustalus valmistas Lahemaa esimene tmees Karl Vinsalu vanamoodi vasest kortlid igale osalejale. Nitusel on eksponeeritud ka Edgar Valteri Lahemaa kaart tsenseerimata ja tsenseeritud kujul. Samuti on vaadata Lahemaa rahvuspargi meeneid, alates haruldastest Lahemaa kilekottidest 1970. aastate lpust.
Nha saab trkiseid, mis Lahemaa rahvuspark on avaldanud; ks esimesi neist on Feliks Nmmsalu Lahemaale sndis rahvuspark (1977). Samuti ei puudu viimaste aastate vljaanded: raamatud, infovoldikud, stendid. Uudistada saab ka Lahemaaga seotud kodu-uurijate tid: raamatutena ilmunud Lembit Arulo Nii see olla vis, Harri Sandstrmi Lahemaa randlased, Vino Piikmanni Lahemaa rannaklade lugusid jt.
Keskkonnaameti korraldatud nituse on koostanud Saima Gordejeva ja Anne Kurepalu, seda toetab KIK.Keskkonnaamet
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012