2011/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2011/05
Miks EKO soovib tagasi rahvusparkide juhtkondi?

Eesti looduskaitse on viimastel aastatel lbi teinud hulganisti struktuurimuutusi, mis suuresti pole kaasa toonud loodetud lahendusi. Endiselt arenevad rahvuspargid igaks omasoodu ja puudub omavaheline koordineerimine. Hirmutav on kuulda kohalikelt elanikelt, et nende teada rahvusparki justkui enam polegi.
Keskkonnaorganisatsioonid soovivad, et rahvuspargid ja teised suuremad kaitsealad, mis on jnud leldise ratsionaliseerimise tuhinas vaeslapse rolli, saaksid endile tagasi hoolivad vanemad. Suur kaitseala nuab ssteemset planeerimist ja tihedat koostd kohalikega. Seda suudavad ellu viia vaid need ametnikud, kes elavad kohapeal ja kelle phit ongi rahvuspargi t korraldamine.

Rahvuspargid on kohad, mis meelitavad ligi vrtuslikust keskkonnast huvitatud inimesi, kuid ka kohad, kus konfliktid arendustegevuse ja vrtuste silitamise vahel on kerged tekkima. Oleme olukorras, kus klastust kaitsealade riigimaadel korraldab RMK, samas eramaadel pole kellelgi levaadet turismivoogudest ja selle survest.
Lisandub rahvusparkide kui rahvusvaheliselt oluliste objektide haldamine ja turismikorraldus, mille kvaliteeti praegune ssteem ei taga. Kaitsekorraldustd planeerib kaitsealadel praegu keskkonnaameti spetsialist, kes ei pruugi asuda isegi samas maakonnas planeeritava alaga.
Phjendamata piirangud toovad kaasa negatiivse suhtumise looduskaitsesse, samal ajal kui vajalike piirangute kehtestamine on seda edukam, mida selgemini suudetakse piirangu vajadust selgitada. Keskkonnajrelevalve on samuti problemaatiline: keskkonnainspektsioon kll reageerib suurte rikkumiste korral, kuid prgistamine ja muud viksemad probleemid rahvusparkides pole justkui kellegi mure.

htlasi rhutan, et riigi seatud eesmrk taastada ja hooldada ohustatud kooslusi saavutatakse vaid siis, kui koosluste hooldajad saavad igaklgset ja kvaliteetset nu. Peale looduse kaitstakse rahvusparkides ka kohalikku kultuuri, seega nuab rahvuspargi vrtuste kaitse ka prandkultuuri spetsialistide kaasamist.
Looduskaitse eesmrkide saavutamise vtmeksimus on kogu rahva teadlikkus ning hea koost kohalike elanike ja kaitse korraldajate vahel. Seetttu peabki rahvusparkide arendus olema jetud just selle valdkonna kohalike ametnike hooleks.Silvia Lotman, Eesti keskkonnahenduste koja (EKO) koordinaator
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012