2011/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Lahemaa loodus EL 2011/05

Kivihiidude maa
Mitu miljonit ruutkilomeetrit hlmaval Phja-Euroopa jtumisalal on kokku loetud ligikaudu 130 hiidrahnu, neist 120 asub ligi poolesaja tuhande ruutkilomeetri suuruses Eestis. Ligi veerandsada neist kivimrakaist on oma koha leidnud Lahemaa rahvuspargi umbes poolel tuhandel ruutkilomeetril.
 • Loe lähemalt...

 • Vike, kuid vrtuslik prand
  Lahemaa rahvuspark seostub paljudel eestlastel eelkige ilusate metsade, mererandade ja kiviklvidega. Palju vhem on rgitud siinsetest poollooduslikest ehk prandkooslustest, mis on kujunenud aastasadade vltel inimtegevuse tulemusena.
 • Loe lähemalt...

 • Limatnnikust lakkvaabikuni
  Lahemaa seeni inventeeriti phjalikult 20082010 keskkonnaameti tellimusel, Lne-Virumaa haruldaste seente inventuuri kigus. Artiklis tutvustame Lahemaa rahvuspargile omaseid seenharuldusi.

  Lahemaal tegid mkoloogid ksikuid uurimisretki juba 1950.
 • Loe lähemalt...

 • Samblike erakordne liigirikkus
  Eesti kaitsealadest on kige paremini uuritud Lahemaa rahvuspargi samblikke. Esimesed andmed prinevad juba 1932.
 • Loe lähemalt...

 • Samblavaip ja samblasokid
  Lahemaa rahvuspark, eriti Ksmu poolsaar, on samblateadlastele ja -huvilistele olnud ks kitvamaid kohti lbi aegade. Viimaste aastate t tulemusena on Lahemaalt teada 307 liiki samblaid, kellest paljud on kaitsealused vi ohustatud.

  Lahemaa piirkonna sammalde kohta on vanimad andmed teada juba 19.
 • Loe lähemalt...

 • Siberi piimikas ja teised kaitstavad taimed
  Lahemaa on ilus, rikas ja vrt paik ka taimharulduste poolest: siit on teada 44 kaitsealust soontaimeliiki, ks esimesest, 12 teisest ja 31 kolmandast kaitsekategooriast. Osa sellest rikkusest ootab veel avastamist vi taasleidmist.
 • Loe lähemalt...

 • Mida teame Lahemaa selgrootute kohta?
  Lahemaa rahvuspark asub suuremate pinnavormideta lauskmaal. Mitmekesine mererand, kitsad jesngid, rabad ning teised maastikuelemendid pakuvad ometi ohtralt elupaiku lugematutele loomaliikidele.
 • Loe lähemalt...

 • Hirekell soolindudelt
  Lahemaa rahvuspargis leidub looduslhedases seisundis sooelupaiku sna palju: veidi le 3000 hektari, 67% maismaapindalast. Linnukaitse vaatenurgast on olulisimad Laukasoo ja Hara raba, esimene neist sobiks lausa soolindude seire etalonalaks.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti pdraseire tugipunkt
  Kui Lahemaa rahvuspark asutati, oli pder siinmail elanud juba palju aastatuhandeid. Ise judsin Lahemaale 1967.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012