2011/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Snumid EL 2011/05

Looduskaitse kuldmrgid kahele akadeemikule
Eesti looduseuurijate seltsi (LUS) ja TA looduskaitse komisjon hisel kevadkoosolekul 19. aprillil Tartus anti ktte kaks looduskaitse kuldmrki.
Nende saajad olid Eerik Kumari looduskaitsepreemia 2008.
 • Loe lähemalt...

 • Tartu thetorn avas uksed muuseumina
  Eesti Looduse jaanuarinumbris kirjutasime Tartu likooli thetorni 200. snnipeva pgusast thistusest julueelsel htul; siis sai ka mrgitud, et thtpeva kulminatsioon on 27.29.
 • Loe lähemalt...

 • Tartu Supilinn pidas kmnendat korda linnaosa pevi
  Aprilli viimase ndalavahetuse lausa suvesoe ilm soosis igati traditsioonilisi Tartu Supilinna pevi. Need toimusid juba kmnendat korda ja kigi korraldajaks vlja arvatud pris esimesel korral on olnud Supilinna selts, mis loodi just prast esimesi pevi 2002.
 • Loe lähemalt...

 • Trkistenitus Lahemaal
  Nitus Lahemaa Rahvuspark 40 trkiseid Lahemaast on Palmses Lahemaa looduskeskuses lahti tnavu maist septembrini.
  Vlja on pandud raamatuid, brore, pperadade voldikuid, kaarte, postkaarte, Lahemaa ajalehti, plakateid, meeneid, plaate ja muid esemeid. Eksponaadid prinevad Lahemaa raamatukogust ja arhiivist ning erakogudest; neil on juures koostajate kommentaarid.
  Niteks tegid tuntud kunstnikud igal aastal Lahemaa motiive kasutades rahvuspargile uusaastakaardid.
 • Loe lähemalt...

 • Maastikuplenguteta oleks elu parem
  Erametsakeskus (EMK) teatas 21. aprillil, et koosts psteametiga korraldatava projekti Life+ FFPE koosolekutel on selgunud, et pahatihti ei ole metsa- ega maaomanikud teadlikud, et kulu pletamine on keelatud aasta ringi.
  Paljud inimesed ei tunne ei tuleohutuse seaduse ega muude tuleohutust reguleerivate seaduste ega mruste sisu.
 • Loe lähemalt...

 • Millist linnatransporti tahavad eurooplased
  Vrske Eurobarometer uuring kinnitab, et enamik Euroopa elanikke on valmis tegema kompromisse oma auto hinna ja omaduste kohta, kui see aitab kahandada kahjulikke heitmeid.
  Nii on neljast inimesest kolm valmis puhtama keskkonna nimel vhendama lubatud liikumiskiirust, le poole aga nustuks vimalike automaksudega, mis oleneksid tegelikust autokasutusest. Ligi kolmveerand autoomanikest oleks nus rohkem kasutama hissidukeid, kui ks ja sama pilet kehtiks kigis hissidukites.
  Uuring tehti Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi tellimusel.
  Tpsemaid tulemusi saab uurida vrgupaigast http://ec.euroap.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf.
 • Loe lähemalt...

 • Estonian Cell vhendab energiasltuvust
  Vtnud aluseks Euroopa energiaressursi thustamise poliitika, on aktsiaselts Estonian Cell investeerinud kuluthususse 2,7 miljonit eurot.
  Kui 2006.
 • Loe lähemalt...

 • Ilmunud on kolm loodusemarki
  Aprillis lisandusid loodusmargisprade albumeisse nii aasta linnu suitsupsukese mark kui ka tnavused Euroopa margid. Viimaste puhul oli selle aasta teemaks valitud Mets ning Eesti markidel on pder ja palgivirn.
  Kik kolm marki on kujundanud Vladimir Taiger.
 • Loe lähemalt...

 • Kultuuripealinnade staatus vib muutuda
  Ligi pooltsada Euroopa suuremat linna kokku 30 riigist hendav koostvrgustik Eurocities tegi aprilli lpus Euroopa Komisjonile ettepaneku liita prast 2019. aastat Euroopa kultuuripealinnade skeemis kultuurile veel teisigi inimtegevuse valdkondi.
 • Loe lähemalt...

 • Hiinas saadi ktte hiiglaslik kogus illegaalset elevandiluud
  Eelmises Eesti Looduses kirjutasime, kuidas Taadis tabati elevante tapnud salaktid. Paraku on illegaalse elevandijahi ulatus tohutu.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012