2011/05   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/05
Maastikuplenguteta oleks elu parem

Erametsakeskus (EMK) teatas 21. aprillil, et koosts psteametiga korraldatava projekti Life+ FFPE koosolekutel on selgunud, et pahatihti ei ole metsa- ega maaomanikud teadlikud, et kulu pletamine on keelatud aasta ringi.
Paljud inimesed ei tunne ei tuleohutuse seaduse ega muude tuleohutust reguleerivate seaduste ega mruste sisu. Tnavu teeb EMK metsatulekahjude kohta teavitustd eri sihtrhmadele kuues suurema metsatuleohuga Eesti maakonnas. Niteks viiakse loodushuvilised tasuta ppereisile plendikele, kus jagatakse teadmisi ja oskusi, kuidas metsatulekahjusid ra hoida. Mais korraldatakse neid reise Lne- ja Harjumaal, juunis Prnumaal ning augustis Plva-, Ida-Viru- ning Lne-Virumaal.
Kulupletajatelt on keskkonnainspektsioonil igus nuda hvitist tehtud keskkonnakahju eest. Lkketegemisnuete rikkujat vib karistada kuni 800 euro suuruse rahatrahviga.
Psteamet soovitab inimestel jlgida, et kik prahipletajad tidaksid tuleohutusnudeid ega seaks ohtu keskkonda ega naabrite vara. Lisainfot tuleohutusnuete kohta vite leida aadressilt www.rescue.ee ja lisainfot tuleennetusprojekti kohta www.eramets.ee/life.
Et EMHI andmeil oli Eestis alanud tuleohtlik aeg, mras psteameti peadirektor selle alguseks kogu Eestis 22. aprilli. Looduses vib tuld teha ainult selleks ette nhtud kohtades. Matkajatel ja metsas liikujatel on tuletegemiseks ja grillimiseks soovitatav kasutada RMK lkkekohti, mille asukohad leiab veebilehelt www.rmk.ee. Infot saab psteala infotelefonilt 1524.EMK/Psteamet
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012