01/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 01/2002
Taastuv energia kosub.

Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) raport annab teada, millised asjaolud soodustavad, millised aga takistavad taastuva energia projektide edenemist.

Oktoobris 2001 vastu vetud Euroopa Liidu taastuva energia direktiiv kohustab majandushendust aastal 2010 tootma 12% koguenergiast (soojus + elekter) ja 22,1% elektrist roheliselt. Sama dokument seab kontrollarvud ka igale EL liikmesriigile.

EEA raport nitab ktte suunad, kuidas nende eesmrkideni juda. See kinnitab EEA otsustavust mitte ainult jagada infot parema otsuse tegemiseks, vaid ka koguda ja jagada parima praktika teavet otsuste tegelikele elluviijatele, tles EEA tegevdirektor Domingo Jimnez-Beltrn.EEA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012