01/2002



   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010




   AIANDUS.EE

SNUMID EL 01/2002

Vrvuke lendati aasta linnuks.
2002. aasta linnu au Eestis jagavad kaks liiki pld-varblane ja koduvarblane.
 • Loe lähemalt...

 • Snastikumk toetas loodushoidu.
  Mitmekeelse keskkonnasnastiku EnDic-2000 mgist saadud 90 000 krooni kanti sihtannetusena Emaje Suursoo kaitsealatarbeks keskkonnaministeeriumi arvele.

  Aastatepikkuse t tulemusena ilmus mitmekeelne keskkonnasnastik EnDic-2000 ((vt.
 • Loe lähemalt...

 • Norra valitsus ttab vastu Kyoto protokollile.
  Maailma Looduse Fond (WWF)kutsub Norra parlamenti les panema veto valitsuse ettepanekule subsideerida Norra kivisekaevanduste laiendamist Teravmgedel. Loodusele tekitatava otsese kahju krval satuks setootmise kasv selgesse vastuollu ka Kyotoprotokolliga.
 • Loe lähemalt...

 • Soovin osta liblikanimetust.
  Tallinnas Eesti loodusmuuseumis 27.jaanuarini lahti olnud putukanitusel oli vimalik 15 000 krooni eest osta Ecuadorist leitud uue liblikaliigi ristimisigus .Selle lunastas Lnemaa Oru kool ja liblikas sai nimeks Oospila orula.

  Fondinitusel Maailma putukad vljas olnud umbes 2000 liiki moodustavad kogu putukariigi mitmekesisusest kaduvvikese osa.
 • Loe lähemalt...

 • Veevajak viib toidu laualt.
  Ameerika pllumajandusministeeriumi andmeil oli aasta 2001 jrjestikku teine, kus maailma teravilja kogusaak ji veenappusetttu alla ennustatavale tarbimisele.

  Kui aastal 2000 oli vilja puudujk 34 miljonit tonni, siis mullu juba 54 miljonit tonni: saaki oli 1 841 000 tonni, oodatav tarbi-misvajadus
  aga 1 895 000.
 • Loe lähemalt...

 • Taastuv energia kosub.
  Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) raport annab teada, millised asjaolud soodustavad, millised aga takistavad taastuva energia projektide edenemist.

  Oktoobris 2001 vastu vetud Euroopa Liidu taastuva energia direktiiv kohustab majandushendust aastal 2010 tootma 12% koguenergiast (soojus + elekter) ja 22,1% elektrist roheliselt.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta 2001 - soojatabeli teine.
  Mulluse kmne esimese kuu temperatuurid viitavad,et ilmselt sai aastast 2001 kige soojemate aastate reas teine 1998. aasta jrel.
 • Loe lähemalt...

 • Roheline energia toetab keskkonnaharidust.
  ELFi ja rohelise energia keskkonnahariduslike vikeprojektide konkursile saabus 56 projektitaotlust le Eesti. rii otsustas toetada 13 projekti, kogusummas 24 795 krooni.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012