01/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 01/2002 | SISUKORD
AASTAT TAGASI EL 01/2002

65 aastat tagasi
Uuemal ajal on vlismaal katsetatud kopra kasvatamist karusloomana vabas looduses, mis katsed on hsti nnestunud. Ka Ltti toodud Norra koprapaar olevat tublisti siginud.
 • Loe lähemalt...

 • 35 aastat tagasi
  NSV Liidus on koostatud hdrometeoroloogiajaamade kompleksse automatiseerimise plaan. Automaatjaamad teevad perioodiliselt ilmastikuvaatlusi ja annavad andmed edasi Moskvasse, kuhu saabub pidev informatsioon ka sputnikutelt.
 • Loe lähemalt...

 • 15 aastat tagasi
  Ent ikkagi koostame millegiprast teaduse eetika jaoks omaette kitumisnormide loetelu. Vidame, et selles loetelus on oluline koht aususel.
 • Loe lähemalt...
 •  

  FOTOGRAAFIA EL 01/2002

  Pildistajal peab olema ka nne
  Olen algaja. Pildistan neljandat aastat, peamiselt maa kodus Maaritsas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  HARULDUS EL 01/2002

  Laialehine nestik.
  Ksige krgharidusega bioloogilt, kas ta nestikut tunneb. Arvan, et vastus on enamasti eitav.
 • Loe lähemalt...
 •  

  SNUMID EL 01/2002

  Vrvuke lendati aasta linnuks.
  2002. aasta linnu au Eestis jagavad kaks liiki pld-varblane ja koduvarblane.
 • Loe lähemalt...

 • Snastikumk toetas loodushoidu.
  Mitmekeelse keskkonnasnastiku EnDic-2000 mgist saadud 90 000 krooni kanti sihtannetusena Emaje Suursoo kaitsealatarbeks keskkonnaministeeriumi arvele.

  Aastatepikkuse t tulemusena ilmus mitmekeelne keskkonnasnastik EnDic-2000 ((vt.
 • Loe lähemalt...

 • Norra valitsus ttab vastu Kyoto protokollile.
  Maailma Looduse Fond (WWF)kutsub Norra parlamenti les panema veto valitsuse ettepanekule subsideerida Norra kivisekaevanduste laiendamist Teravmgedel. Loodusele tekitatava otsese kahju krval satuks setootmise kasv selgesse vastuollu ka Kyotoprotokolliga.
 • Loe lähemalt...

 • Soovin osta liblikanimetust.
  Tallinnas Eesti loodusmuuseumis 27.jaanuarini lahti olnud putukanitusel oli vimalik 15 000 krooni eest osta Ecuadorist leitud uue liblikaliigi ristimisigus .Selle lunastas Lnemaa Oru kool ja liblikas sai nimeks Oospila orula.

  Fondinitusel Maailma putukad vljas olnud umbes 2000 liiki moodustavad kogu putukariigi mitmekesisusest kaduvvikese osa.
 • Loe lähemalt...

 • Veevajak viib toidu laualt.
  Ameerika pllumajandusministeeriumi andmeil oli aasta 2001 jrjestikku teine, kus maailma teravilja kogusaak ji veenappusetttu alla ennustatavale tarbimisele.

  Kui aastal 2000 oli vilja puudujk 34 miljonit tonni, siis mullu juba 54 miljonit tonni: saaki oli 1 841 000 tonni, oodatav tarbi-misvajadus
  aga 1 895 000.
 • Loe lähemalt...

 • Taastuv energia kosub.
  Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) raport annab teada, millised asjaolud soodustavad, millised aga takistavad taastuva energia projektide edenemist.

  Oktoobris 2001 vastu vetud Euroopa Liidu taastuva energia direktiiv kohustab majandushendust aastal 2010 tootma 12% koguenergiast (soojus + elekter) ja 22,1% elektrist roheliselt.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta 2001 - soojatabeli teine.
  Mulluse kmne esimese kuu temperatuurid viitavad,et ilmselt sai aastast 2001 kige soojemate aastate reas teine 1998. aasta jrel.
 • Loe lähemalt...

 • Roheline energia toetab keskkonnaharidust.
  ELFi ja rohelise energia keskkonnahariduslike vikeprojektide konkursile saabus 56 projektitaotlust le Eesti. rii otsustas toetada 13 projekti, kogusummas 24 795 krooni.
 • Loe lähemalt...
 •  

  AASTA PUU EL 01/2002

  Prna aastal prnapuudest.
  Vanad hiieprnad ja vhesed metsa-prnad. Ka enamik taluue ja pllure plisprnasid on kodumaist pritolu.
 • Loe lähemalt...
 •  

  ESSEE EL 01/2002

  Eesti Loodus ja Maa Lugude ait.
  Ma ei vsi imetlemast meie keele imelist vge. On sdatalve hommik, ues on 25C alla nulli.
 • Loe lähemalt...
 •  

  TJUHEND EL 01/2002

  Eesti looduskirjanduse nimestikud internetis
  Kirjanduse kasutamiseks tuleb kigepealt vajalik trkis vi veebileht les leida. Kartoteegikastide vi tsedate kirjandusnimestike asemel on ha rohkem abiks Internet.

  Kui Eesti veebilehtede arv on viimastel aastatelplahvatuslikult suurenenud, siis looduskirjanduse nimestike ja andmebaaside hulk on psinud endiselt tagasihoidlikuna.
 • Loe lähemalt...
 •  

  VEEBIVALVUR EL 01/2002

  Tabloid-keskkonnateadlane vedas meediat ninapidi
  Aadressil www.tompaine.com on lugeda Colin Woodardi artikkel Tabloid-keskkondlane: kuidas pseudoteadlane tmbas haneks Suure Meedia .

  Loost saab levaate, kuidas The New York Times, Time Magazine, The Economist ja teised suured ajalehed-ajakirjad ruttasid avaldama vaimustunud, aga kriitikavabu artikleid Bjrn Lomborgi raamatu The Skeptical Environmentalist (Skeptiline keskkondlane) kohta: Bjrn Lomborgi raamat toob suurepraseid uudiseid:maailma keskkonna seisund ei halvene, vaid aiva paraneb.
 • Loe lähemalt...

 • Kas Kyoto protokoll vrib toetust?
  Tom Athanasiou ja Paul Baer esitavad oma artiklis Climate Change After Marrakesh: Should Environmentalists Still Support Kyoto Protocol? ksimuse,kas see rahvusvaheline leping prast jrjekordset lahjendust veel vrib toetust.
 • Loe lähemalt...

 • Veebileht turbasoode kaitsjatele.
  Turbasoid kaitsev rahvusvaheline organisatsioon Global Peatland Initiative on loonud veebilehe, mis on saanud teoks valitsusvliste looduskaitseorganisatsioonide, teadus-asutuste ja erasektori hists. Kaasa lid ka sellised tuntud organisatsioonid nagu Maailma Looduskaitseliidu IUCN Hollandi komitee ja Wetlands International.
 • Loe lähemalt...

 • Soomlased pikendavad linnunimistut.
  Linnuhuviliste arvutilistile toetudes saab kinnitada, et mullu nhti Eestis nelja meie jaoks uut linnuliiki. Neljast avastusest kolm tegid Soome linnuvaatlejad.
 • Loe lähemalt...
 •  

  TOIMETAJA VEERG EL 01/2002

  Kas ta raip hingab ka?
  Kauane Eesti Looduse lugeja vib kesolevat numbrit ktte vttes lausa ehmatada: kaanefotol polegi talvekuule omast lumist prnapuud vi pihlakaid nokkivat leevikest, vaid loomulikust muldkesk- konnast vlja aetud jle vihmauss. Mis parata, looduses ei itse ainult roosid ega liigu ilusad karvased niiskete silmadega neljajalgsed.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012