01/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
ESSEE EL 01/2002
Eesti Loodus ja Maa Lugude ait.

Ma ei vsi imetlemast meie keele imelist vge. On sdatalve hommik, ues on 25C alla nulli. Olen Peipsi res Vilusi klas, Otto Wilhelm Masingu snnivallas. O. W. Masing, kes sndis Lohusuus kstri perekonnas ligi kaks sajandit tagasi, knetas meie rahvast meie oma keelses ajakirjandus vljaandes Marahwa Nddala-Leht Maa rahvana ning kirjutas meile Maa keeles. Paarkmmend aastat Marahwa Nddala-Lehest hiljem tegime Johann Voldemar Jannseni jrel pika ja otsustava sammu globaliseerumise poole. 16. juunil 1857 ilmuma hakanud uues ajalehes Perno Postimees knetas Postipapa Jannsen meid juba Armsa Eesti rahvana Eesti keeles. Sellest ajast alates on meie muistne omanimetus maarahvas ning keelenimetus maakeel taandunud sdamephja. Ilmsi, meeles ja keelel on praegu nimetused, millega muud rahvad meid kutsusid ja kutsuvad eesti rahvas, eesti keel.


T.Tuul
Juluajal puhkab Pike omas pesas nii teab maarahvas. Selles phas pesas istumise rahus ja ajas juab mttesoojus sgavale sdamephja ja haub taas elama Maa keele ja Maa rahva. Maarahva talveaeg on lugude vestmise ja mistatamise aeg. Mistatuse alustussnad olid Setomaal:

Mista, mista, meeli tarka,
looda, looda, loona tarka!

Meeletarkus kasvab asju meelega tehes: ppides, arutades ja seletades. Kuidas aga loonatargaks saada? Loonatarkus tuleb tihti otse loodusest, loomulikult ja kogemata. Vi siis kuulates ja tundma ppides teiste lugusid: inimeste, taimede, loomade, kivide ja kige oleva lugusid. Uuesti mber eldes saab loonatargaks see, kes oskab lugu pidada teistest ja teab, et me kik inimesed, loomad, taimed, kivid, vaimud ja vanajumal oleme hes ringis, keegi pole suurem ega thtsam teistest, ning vimelised oma head taipamise ja lugude vge andma ksteisele ning saama sama ksteiselt tagasi meie hises ringis.

Hea loonatargaks ppimise lte on ajakiri Eesti Loodus, mis vestab lugusid Maast ja meist. Maa ja loodus on lputu lugude lte. Globaalkeeles on meie ajakirja nimi Eesti Loodus. Sdamest vrsuvas maakeeles on ta Maa Lugude Ait.

Juluajal puhkab Pike omas pesas nii teab maarahvas. Selles phas pesas istumise rahus ja ajas juab mttesoojus sgavale sdamephja ja haub taas elama Maa keele ja Maa rahva. Maarahva talveaeg on lugude vestmise ja mistatamise aeg. Mistatuse alustussnad olid Setomaal:

Mista, mista, meeli tarka,
looda, looda, loona tarka!

Meeletarkus kasvab asju meelega tehes: ppides, arutades ja seletades. Kuidas aga loonatargaks saada? Loonatarkus tuleb tihti otse loodusest, loomulikult ja kogemata. Vi siis kuulates ja tundma ppides teiste lugusid: inimeste, taimede, loomade, kivide ja kige oleva lugusid. Uuesti mber eldes saab loonatargaks see, kes oskab lugu pidada teistest ja teab, et me kik inimesed, loomad, taimed, kivid, vaimud ja vanajumal oleme hes ringis, keegi pole suurem ega thtsam teistest, ning vimelised oma head taipamise ja lugude vge andma ksteisele ning saama sama ksteiselt tagasi meie hises ringis.

Hea loonatargaks ppimise lte on ajakiri Eesti Loodus, mis vestab lugusid Maast ja meist. Maa ja loodus on lputu lugude lte. Globaalkeeles on meie ajakirja nimi Eesti Loodus. Sdamest vrsuvas maakeeles on ta Maa Lugude Ait.Mikk Sarv
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012