03/2004   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 03/2004
Kuidas on muutunud okaspuude stressitaluvus?

Selleaastase riigi teaduspreemia pllumajandusteaduste alal plvisid EPM metsandusliku uurimisinstituudi kofsioloogia osakonna teadlased (vanemteadurid Malle Mandre kollektiivi juht, Katri Ots ja Henn Prn ning teadur Jaan Klseiko) uurimistde tskli eest Metsakossteemi ja okaspuude kofsioloogilised vastusreaktsioonid looduslikele ja antropogeensetele stressitingimustele. Ksitlesime liigisiseseid ja liikidevahelisi vastasmjusid ning looduslike ja inimtekkeliste stressifaktorite toimet biossteemile.

Oleme uurinud metsakossteemi dnaamikat erisugustes keskkonnatingimustes ja puuliikide reaktsioone rmuslikele keskkonnateguritele. Eriti pevakohane on selgitada vlja puude stressitaluvuse kofsioloogilised alused ja tootlikkus, sest kogu maailmas on hoogustunud bioressursside kasutus. Kui neid probleeme mistetakse ja osatakse lahendada, saab reguleerida metsakossteemide produktiivsust ja kvaliteeti ning rajada puistuid ebasoodsatesse kasvuoludesse.

Uurisime kolme ksteist tiendavat tasandit: mudelkatsed laboratooriumis ja katsepuistutes ning transektid looduslikes puistutes. Transektuuringuid tegime Kirde-Eesti tstuspiirkonnas, mida iseloomustab kvalitatiivselt mitmekesise husaaste pikaajalisest toimest tingitud tasakaalustamata toitepinnas ja leelistunud keskkond. Teisel uurimisalal Edela-Eesti luitestikus olid puude kasvuks ebasoodsad tingimused phjustatud toitaine- ja veepuudusest.

Puistute ja puude kofsioloogilise, biokeemilise ja morfoloogilise seisundi ja kasvukeskkonna (muld, pinnavormid, kliima, saastumine) vrdlev anals vimaldas teha jreldusi metsakossteemi aineringe ja produktsioonidnaamika kohta erisugustes looduslikes ja inimtegevuse tttu kujunenud stressitingimustes.

T tulemusena on selgitatud puude esmaste talituslike protsesside, nagu ssivesikute metabolism, fotosnteesis osaleva pigmentssteemi kvantitatiivne dnaamika, mineraaltoitumine, ning sekundaarainevahetuse (puitumine, okaste vahakihi moodustumine jt.) suhetes kujunevaid muutusi stressitingimustes ja sellest tulenevalt mju puude biomassi kujunemisele.Taimede kofsioloog Malle Mandre
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012