3/2002

IN MEMORIAM

Mitmeklgne metsamees - TOOMAS EHRPAIS 15.07.1947 - 31.07.2002
Heinakuu viimasel peval lahkus meie hulgast oma loomet tipul traagilise nnetuse tagajrjel Eesti Metsaseltsi juhatuse liige, Vardi metskonna metsalem Toomas Ehrpais.
Toomas Ehrpais sndis 15.
 • Loe lähemalt...

 • Vrikas metsalem - ENN PASTIK 25.01.1942 - 26.07.2002
  26.juulil 2002. aastal lppes vrika metsamehe elutee.
 • Loe lähemalt...
 •  

  SIIT METSAST

  Ulatuslikud muutused Eesti metsatstusfirmades
  Augusti esimesel poolel hinesid senised Eesti juhtivad metsattlejad AS Sylvester ja Forestex. Selle tulemusel tekkis Eesti suurim, 2,74 miljardi kroonise kibega eraettevte.
 • Loe lähemalt...

 • Valitsus saatis metsanduse arengukava Riigikokku
  Valitsus kiitis 11. juunil heaks Eesti metsanduse arengukava aastani 2010 ja saatis selle Riigikokku.
 • Loe lähemalt...

 • Roostal selgusid parimad metsandusttajad
  19.21.juunini toimusid Lnemaal Roosta puhkeklas 35. metsattajate kutsevistlused, kus selgitati vlja nii kutseala parimad kui ka tublimad sportlased.
 • Loe lähemalt...

 • RMK aitab tormist kahjustatud alasid taasmetsastada
  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) andis Lne-Virumaa keskkonnateenistusele tasuta le ligi 140 000 kuuse- ja kaseistikut, et aidata eelmisel suvel tormis kahjustatud alasid taasmetsastada.
  Riigimetsas on metsauuendus selleks aastaks praktiliselt lppenud ning seeprast otsustasime le jnud taimed anda muude tormist kahjustatud metsaalade uuendamiseks, tles RMK taimlamajanduse osakonna juhataja Esko Krinal.
 • Loe lähemalt...

 • RMK nukogu valis esimeheks Andres Onemari
  Juuni alul Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) peadirektori kohalt lahkunud Andres Onemar valiti 13. juunil Piirsalus peetud RMK nukogu istungil selle esimeheks.
 • Loe lähemalt...

 • Tormituul tegi kurja
  Juulis mllanud trombid tekitasid RMK esialgsetel andmetel riigimetsadele kahju rohkem kui 15 miljonit krooni, erametsade kahjuks hindab RMK le 9 miljoni. Riigimetsas oli kahjustatud metsade tagavara rohkem kui 250 000 tihumeetrit ja pindala ligi 5000 hektarit.
 • Loe lähemalt...

 • RMK matkapev Harjumaal, Prnumaal ja Valgamaal
  6.juulil oli RMK matkapev Tsitres Harjumaal, Soontagana maalinnas Prnumaal ja Tahevas Valgamaal.
  RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo snul on ks RMK eesmrke tutvustada rahvale looduses liikumise vimalusi ning kujundada loodusesse sstlikku suhtumist.
 • Loe lähemalt...

 • Metsahoiu sihtasutus sai toetust LIFE - i programmilt
  Euroopa Komisjon kinnitas LIFE-Nature programmi raames 70 projekti rahastamise. Eestist esitatud kuuest taotlusest rahuldati kaks, nende seas ka projekti Prioriteetsete metsaelupaigatpide kaitse Eestis rahataotlus.
 • Loe lähemalt...

 • PEFC astub FSC krvale
  Eesti Metsasertifitseerimise Nukogu (EMSN) hakkab valmis saama meie PEFC-ssteemi metsastandardit, mille alusel hakatakse metsi sertima. Seni on Eestis metsi serditud vaid FSC-ssteemi jrgi.
 • Loe lähemalt...

 • Metsanduserialad on populaarsed
  Eesti Pllumajanduslikooli vastuvtukomisjoni andmeil tuli metsamajanduse erialal 25 riiklikule ppekohale 335 avaldust, metsatstuse 20 kohale 207 avaldust. EPM kikide erialade konkursi pingereas oli metsamajandus viiendal (13,4 tahtjat hele kohale) ja metsatstus (10,4) heksandal kohal.
 • Loe lähemalt...

 • Metsavargad on jrjest kavalamad
  Kuigi politsei raporteerib metsavarguste kahanemisest, nitab see looduskaitsjate arvates vaid varaste oskust mitte sattuda kriminaaluurimise alla. Tnavu esimese poolaastaga registreeris politsei 247 metsavargust.
 • Loe lähemalt...

 • Phjamaade metsanduse ajaloo seltsid kisid Eestis
  6. 7.septembril klastasid Eestit Taani, Norra, Rootsi ja Soome metsanduse ajaloo seltsid.
 • Loe lähemalt...

 • RMK hakkab haldama peremeheta metsa
  Vastavalt valitsuses kinnitatud Eesti metsanduse arengukavale valmistub riigimetsa majandaja RMK le vtma praegu peremeheta metsamaid. Need endiselt riigi omandis olevad metsamaad olid seni maakondlike keskkonnateenistuste hallata.
 • Loe lähemalt...
 •  

  ARTIKLID

  PIIRIDETA Eesti metsatstus
  Tnavu suvel korraldas Eesti Metsatstuse
  Liit ringsidu mda Eesti metsaja puidutstusettevtteid. Pigati ka Ltisse.
 • Loe lähemalt...

 • KAS VALIKRAIED ja psimetsad sobivad Eestisse?
  Kesk-Euroopas on psimetsad kui lageraieid vltiv looduslhedase metsanduse vimalus viimasel paaril aastakmnel vitnud suure populaarsuse. Eesti metsaseadus lubab ka kodumaiseid metsi majandada psimetsana.
 • Loe lähemalt...

 • UUDNE IDEE metsade kossteemne majandamine
  kossteemne majandamine thendab vrsket lhenemist metsade sstva arengu teemale. Mneti vib tmmata paralleele kossteemse metsade majandamise ja metsade sertimise vahel.
 • Loe lähemalt...

 • KOKKUVTVAID ANDMEID 1996.1997. aasta lageraiealade uuenemise kohta
  Kesolev kirjutis on kevadel Eesti Metsas ilmunud uurimuse jrg. Eelmises artiklis olid andmed 2001.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti mets tuleks KAPITALISEERIDA
  Erametsaomanikud tajuvad sageli, et ei leia riigilt ega avalikkuselt piisavalt toetust. Phjused peituvad sgavamal, kui esmapilgul nib.
 • Loe lähemalt...

 • Kokkutulekul kuulutati vlja PARIM METSAOMANIK
  Augusti keskel kogunesid keset Vndra metsi kunagisele Kobra talu uele Eesti erametsaomanikud. Tutvuti Leili Mihkelsoni talu metsadega, arutati erametsanduse probleeme, kuulutati vlja tnavune parim metsaomanik.

 • Loe lähemalt...

 • Eestis kasvab vimsaid LEHISPUISTUID
  Looduslikult lehised Eestis ei kasva. Siiski leidub vimsaid puid parkides ja metsades, kuhu nad on istutatud.
 • Loe lähemalt...

 • Puu, millel on Eestis OMA HING
  Maarjakaske peetakse Phja-Euroopa looduse ainsaks vrispuuks. Sajandi eest tundis talurahvas Eestis maarjakaske sna hsti.
 • Loe lähemalt...

 • PTRADE ARVUKUSE le peaksime otsustama heskoos
  Sjajrgsetel aastatel ti ptrade arvukuse enneolematu kasv kaasa suuri pdrakahjustusi meie metsadele. 90-ndatel aastatel ji ptru vhemaks.
 • Loe lähemalt...

 • Ssinikuringe METSAS
  Metsa kasvatamine ja kasutamine mjutavad kige otsesemalt seda, milline on ssihappegaasi hulk Maa atmosfris ja millise osa Maale langevast pikeseenergiast oskame ra kasutada. Metsade osa ssihappegaasi sidujana on ldtunnustatud, ent metsa vanuse mju sellele protsessile, samuti energeetiline aspekt on tihti jnud thelepanu alt vlja.

 • Loe lähemalt...

 • Metsatmasinate SUURPARAADIL
  5 9. septembril toimus Soomes Jmsnkoskis metsatmasinate mess.
 • Loe lähemalt...
 •  

  SEALT METSAST

  Krgustikumetsad pavad pilvi
  Austraalia teadlased on avastanud, et krgendike vihmametsad pimavad pilvedest hoopis suurema hulga vett, kui otseselt vihmana maha sajab.
  Austraalia vihmametsade uurimise koostkeskuse rhmajuht David McJannet tunnistab, et kuni viimaste aegadeni vihmametsade osa veeringes kahetsusvrselt heklgselt mistetud. Teati kll, kuidas metsad vooge ohjeldavad ja kuivaperioodil rannikujgesid veega varustavad.
 • Loe lähemalt...

 • Portugalis mllasid metsatulekahjud
  Juuli lpul pses tuli valla Luna- Portugalis asuva Guadiana looduspargi vrtuslikes metsades.
  1995. aastal asutatud Guadiana oru looduspark haarab 70 000 hektaril enda alla he Luna-Euroopa kige vrtuslikuma jeoru-kossteemi ja muidki liigirikkaid alasid.
 • Loe lähemalt...

 • Norra metsa suurmk on peatatud
  Metsafirma Norske Skog ritab maha ma kiki oma metsavaldusi Norras. See on osa firma strateegiast, mille kohaselt kavatsetakse edaspidi keskenduda vaid paberi tootmisele.
 • Loe lähemalt...

 • Vrskeid andmeid serditud puidu kohta maailmas
  RO metsatstuse turulevaates aastateks 20012002 (UNECE/ FAO Forest Products Annual Market Review, 20012002) on vaatluse all ka serditud puidu levik maailmas. 2002.
 • Loe lähemalt...

 • Amuuri metsad kaitse all
  Juuni lpul kuulutas Kaug-Ida kuberner Leonid Korotkov kuus Amuuri jgikonna metsapiirkonda kaitsealadeks.
  Sellel maalahmakal 1,7 miljonit aakrit lpetatakse igasugune tnduslik tegevus, kll on osa maid kuulutatud evenkidest pliselanike jaoks traditsioonilise kasutuse aladeks.
 • Loe lähemalt...

 • Venemaa raidurid luubi alla
  Venemaa riiginukogu presiidium ja valitsus tunnistasid juulis riigi metsamajanduse esmathtsaks ksimuseks.
  President Putini hinnangul pole metsasektori juhtimisel veel suudetud juda tsiviliseeritud tasemele, olemas on vaid raidurite majandusmudel.
 • Loe lähemalt...

 • Krakatau - looduslik metsalabor
  Masendava kiirusega kaduvad vihmametsad on koduks pnevatele kossteemidele. Hollandi teadlased otsivad Indoneesias, Krakatau saartel, vastust ksimusele, kas sellised kossteemid suudavad taastuda.
  1883.
 • Loe lähemalt...

 • Rootslased sstavad metsi
  ks viieteistkmnest Rootsi parlamendi 1999. aasta aprillis vastu vetud keskkonnakvaliteedi eesmrgist on juda he inimplve jooksul sstva metsamajanduseni.
 • Loe lähemalt...
 •  

  TOIMETAJA VEERG

  Kas olla optimist vi pessimist?
  Tnavuse suve prutav uudis oli teade, et AS Sylvester ja Stora Enso Timber on slminud eelkokkuleppe ma 66% Sylvesteri aktsiatest. Teisisnu: Eesti suurim metsatstusfirma makse maailmas suuruselt teisele kohale tusnud metsafirmale.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: