Nr. 4/2003


Olümpiaad
Eesti–Soome maavõistlus füüsikas

Aprilli lõpupäevil peeti Tallinnas esimene Eesti-Soome maavõistlus füüsikas, mis oli ühtlasi Rahvusvahelise Füüsikaolümpiaadi (RFO) valikvõistlus Eesti ja Soome viieliikmeliste võistkondade selgitamiseks.

Kõigepealt sellest, miks niisugune võistlus üldse teoks sai. Senini olid nii Eesti kui Soome valikvõistlused teenimatult väheafisheeritud sündmused, mille osavõtjate tase ja organisatsiooniline minimalistlikkus olid omavahel selges vastuolus. Eesti puhul oli tegemist mitmepäevaste võistlustega, kuhu olid kutsutud Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadi lõppvooru tosinkond paremat ning kus lahendati võrdlemisi raskeid ülesandeid. Soome ühepäevased valikvõistlused liikusid ühest ülikoolist teise “külakorda”, mistõttu ülesannete keerukus kõikus tugevasti aastast aastasse; lihtsa ja lühikese võistluse puhul polnud kindlust, et võistkonda saavad tõeliselt parimad. Oluliseks ajendiks oli ka see, et erinevalt matemaatikast, keemiast ja informaatikast puudus füüsikas regionaalne (Balti) olümpiaad.

Võistlema kogunesid 18 Eesti ja 12 Soome poissi.

Võistluse zhüriisse kuulusid Soome ja Eesti RFO võistkondade juhendajad Maija Ahtee (kes on ka RFO sekretär), Jaak Kikas ning Jaan Kalda. Lahendati kahel päeval kokku kaheksa ülesannet. Kummalgi neist anti aega viis tundi. Võistluspinget aitasid maandada ekskursioon Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti (KBFI-sse), vastuvõtt Tallinna Haridusosakonnas ja külaskäik Tallinna Reaalkooli.

Olümpiaadi lõpetamine toimus Teaduste Akadeemia saalis. Avasõnad ütles Akadeemia president Jüri Engelbrecht. Auhinnad olid välja pannud KBFI — neid oli kätte andma tulnud direktor Ago Samoson — ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. Protokolli väljavõtte kommenteerimiseks olgu öeldud, et kolme Eesti poisi võidutulemuse taga seisab tõhus kogemustepagas varasema(te)lt rahvusvahelis(t)elt olümpiaadi(de)lt.


Võitjate tulemused:

1. Fjodor Novoþilov, Narva Humanitaargümnaasium, 51 punkti 72-st võimalikust

2. Jaanus Sepp, Tallinna Reaalkool, 48,5 punkti

3. Juha Arpiainen, Soome, 43,5 punkti

4. Mihkel Kree, Hugo Treffneri Gümnaasium, 43,25 punkti

5. Timo Ahlberg, Soome, 39 punkti

6. Markus Ojala, Soome, 35,5 punkti


Lisaks tabelis tooduile arvati Eesti võistkonda eelolevaks rahvusvaheliseks turniiriks Aleksandr Morozenko (Narva Humanitaargümnaasium) ja Sander Sõnajalg (Tallinna Reaalkool), varuliikmeks aga Dmitri Derkatsh (Tallinna Läänemere Gümnaasium).

Täisprotokoll, ülesanded ja lahendused on kättesaadavad aadressil

http://www.cs.ioc.ee/~kalda/ipho/E_S.html.


JAAN KALDA on Eesti füüsikavõistkonna treener.Jaan Kalda