Nr. 6/2006


UUDISED
2007.01.25 - Loodi maastiku ja kultuuri keskus
Eile, 23. jaanuaril asutati Tallinna Ülikoolis maastiku ja kultuuri keskus, mille eesmärgiks on uurida ühiskonnas toimuvate muutuste väljendusi maastikus ning maastiku muutuste mõju ühiskonnale ja kultuurile laiemalt. Interdistiplaarne keskus ühendab inimgeograafe, ökolooge, etnolooge ja antropolooge.

Keskuse esimeseks oluliseks tööks saab alates 2007. aastast riiklikult sihtfinantseeritava uue teadusprojekti "Maastikupraktika ja -pärand" käivitamine. Projekti eesmärgiks on uurida maastikupraktikat kui maastiku ja pärandi vahelist kompleksset koosmõju. Muutused ühiskonnas põhjustavad maastikku salvestatud praktikates katkestusi ehk takistusi, ning nende muutuste tulemusel võivad muutuda mustrid, representatsioonid, pärandiloome, aga ka praktikad ise.

Maastiku ja kultuuri keskus loodi Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi koosseisu ning selle juhataja on Hannes Palang. Seni töötas Hannes Palang Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi vanemteadurina ning tema peamine uurimisvaldkond on ühiskonnas toimuvate protsesside mõju maastike dünaamikale Eestis ja Euroopas.

Krista Männa
Tallinna Ülikooli pressiesindaja
Tagasi