Nr. 6/2006


UUDISED
2006.12.08 - Teadusajakiri kui küünal pimeduses – Horisont 40
Austatud “Horisondi” kirjastajad, toimetajad, autorid ja toetajad läbi aegade!

Eesti Looduseuurijate Selts õnnitleb teadusajakirja “Horisont”, mis neljakümne aasta jooksul on pakkunud head lugemisvara ning tavalugejalegi mõistetavat teavet teaduse eesliinilt.

Veel üsna hiljuti olid nii “Horisont” kui teised loodusajakirjad silmitsi tagasilöökide ja hääbumise või kokkusulamise ohuga. Täna on Eesti oma autorite originaalse teadusmõtte väljendamise võimalused kadestamisväärsed. Vaadakem naabreid: lätlastel on omamaistest teadusajakirjadest olemas vaid Läti ülikooli poolt kirjastatav loodusteadust ja tehnoloogiat tutvustav “Terra” ning tõlkeajakirjana põhjamaades ja Kreekas ilmuv “Illustreeritud teadus” Bonnieri kirjastuselt (“Illustçreta Zinâtne”); leedulastel “Teadus ja elu” (“Mokslas ir gyvenimas”). Riia lehekioskitest võib regulaarselt leida ka Venemaal ilmuvat ajakirja “Nauka i Þizn”.

“Horisonti”, “Eesti Loodust” ja nende sõsarajakirju jälgivad eriti suure tähelepanuga Eesti õpetajad ning õpilased ja üliõpilased. Õpikud vananevad ning uute õpikute ilmumise vaheajal on need ajakirjad peamiseks teadmiste siirde kanaliks, mis ühendab teaduse eesliini kooliga. Ajakirjad nagu "Horisont" toetavad arvukaid olümpiaade, viktoriine ning organisatsioone ja ühinguid, mis tegelevad teadushuviliste õpilastega, samuti loenguid, seminare ja referaate ülikoolide bakalaureuseõppes.

Kindlasti on Eesti loodusajakirjade loodud kommunikatsioonivõimalustel oma teene ka selles, et Eesti õpilased võidavad medaleid rahvusvahelistel olümpiaadidel ning et rahvusvahelise 8. klassi võrdlusuuringu TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) tulemusel sai Eesti osalenud 60 riigi hulgas maailmas 5. ja Euroopas 1. koha.

Tänane aeg esitab teadusajakirjadele uusi väljakutseid. Pseudoteaduste ja kreatsionismi levikuala ei piirdu enam ookeanitaguste kaugustega – ajakiri “Nature” on luubi alla võtnud Poola ja Inglismaa juhtumid, kus teatud huvigrupid püüavad keelata evolutsiooniõpetuse õpetamist või lisada kreatsionismi kooli õppekavadesse. Ka Eestis on rutakas “õppekavade korrastamine” kaasa toonud surve loodusõpetusele. Loodame, et teadlaste ja haritlase koostöö suudab hoida lõhkumast seda vaimsust ja huvi teaduse ja looduse vastu, mida on pikalt ehitatud ja koos “Horisondiga” nüüd juba 40 aastat.

Põhjused, miks “Horisont” ellu kutsuti, ei ole kuhugi kadunud. Tänapäeval on “Horisont” ja tema sõsarajakirjad pelgupaigaks tervele mõistusele. Parafraseerides Carl Sagani viimasel eluaastal valminud meistriteose “Deemonitest vaevatud maailm” alapealkirja, on iga hea teadusajakiri kui küünal pimeduses.

Soovime selle küünla leegile sära ja kestmist!
Palju õnne, “Horisont”!


Eesti Looduseuurijate Selts
President Marek Sammul
Asepresidendid Ivar Puura ja Mati Martin


Tagasi