Nr. 6/2005


Enigma
Ribadest võrduste moodustamine

Ülesanded leiab huviline trükinumbrist.

2005. aasta parimale nuputajale pakume auhinnaks

võimalust tellida 1000 krooni eest raamatuid

kauplusest KRISOSTOMUS.

Võitja selgitamisel liidame kuue vooru punktid. Nende võrdsuse korral arvestame voorude tulemusi – esimesi, teisi jne kohti. Kui võitja ka sel viisil ei selgu, tõmbame loosi.


Iga vooru võitja

saab omal valikul tellida endale aastaks MTÜ Loodusajakiri ühe väljaande.


Tuletame meelde, et ülesande lahendajatelt ootame ka lahenduskäiku jooniste või/ja selgituste näol, ükskõik kuidas Te ka ei vastaks - kas kirja teel või e-postiga aadressil: horisont@horisont.ee.


Viiendas voorus võis teenida seitse punkti. Kaks esimest ülesannet andsid kaks punkti, kolmas kolm punkti. Kõik ülesanded lahendasid õigesti Taimo Kolsar, Ants Lind, Allar Padari, Silver Rebenits, Rene Rünt, Anti Sõlg ja Toomas Vahter.
“Lehed ja tähed” või Horisondi aastatellimuse saab Anti Sõlg. Palume toimetusega ühendust võtta telefonil 6115320.Tõnu Tõnso