Nr. Ungari 1956


Lisaväljaanne "Ungari 2006"
Lisaväljaandest "Ungari 1956"

Horisondil on valminud 1956. aasta Ungari revolutsiooni 50. aastapäevaks spetsiaalne lisaväljaanne, mis sisaldab tõlkeartikleid ning Urmas Berezcki kommentaari tänasele olukorrale Ungaris.


Lisaväljaanne jõuab tellijate ja ostjateni koos Horisondi korralise novembrinumbriga.


Hetkel on huvilistel võimalik seda osta Horisondi toimetusest aadressil Laulupeo 2 (hind 20 krooni).


Toimetus