Sisukord

September / Oktoober 2001

Alam-Pedja looduskaitseala
erinumber

*Saateks - Ann Marvet

LUHAD, SOOD JA METSAD

*Loodusmaastik on ime - Asko Lõhmus

Alam-Pedjal on leidnud pelgupaiga paljud neist liikidest, kes inimese agara toimetamise kõrvale hästi ei mahu.

*Soo- ja jõemaastikud, nende arengulugu - Ivar Arold, Arvo Järvet

*Jõgede võimuses - Arvo Järvet

*Jõelammide põlismetsad - Jaanus Paal

*Luhaniidud - inimese ja looduse koostöö - Kai Vellak ja Silvia Sepp

*Lodumetsast laukarabani - Kiira Aaviksoo ja Jaanus Paal

ELUSTIK

*Kuidas seeneteadlane kujuneva põlismetsa ära tunneb - Erast Parmasto

Põlismetsale viitavad seenindikaatorid võeti kõigepealt kasutusele Skandinaavia maades ja Soomes 1990. aastate algul. 1998. aastal valisid Eesti seeneteadlased välja 49 meile sobivat liiki või liigirühma.

*Samblikud surnud puudel - Piret Lõhmus

*Saarmast jõekarbini - Nikolai Laanetu

Suur osa Alam-Pedja looduskaitseala elustikust on seotud jõgedega. Pedja ja Põltsamaa jõgi oma eriilmeliste elupaikadega ning Suur Emajõgi rohkete vanajõgedega pakuvad väga mitmekesiseid võimalusi vee- ja kaldaelustikule.

*Vanajõed - kalade kasvulava - Meelis Tambets

Kalade vastu sügavamat huvi tundvad inimesed teadsid juba ammu, et Emajõe vanajõed on tõeline noorkalade paradiis.

REIS JA MATK

*Loodusretked turismi asemel - Kaidi Kübar

Et huvilised saaksid käia loodusretkedel, kuid samal ajal loodus ja kohalikud elanikud võimalikult omaette toimetada, on kaitseala äärealadele ehitatud loodusrajad.

*Alam-Pedja loodusrajad - Arne Ader, Kristel Ader, Kaidi Kübar, Einar Tammur

LOODUS JA INIMENE

*Metsavahid pandi ametisse mõisaaegadel... - Kristel Ader

Alam-Pedja loodusaaretel on läbi aegade olnud palju hoidjaid: luhavahid, jõevahid... See lugu räägib veel ühe aarde hoidjatest – siinsetes lõputa laantes elanud metsavahtidest.

*Heinatöö - Kristel Ader

*Hobusesabajõhv pidas latikat - Juhani Püttsepp

*Luhavaht Ratt õpetas elama - Juhani Püttsepp

*Kala püüda tohtis oma heinamaa kohal - Kristel Ader

*Välipäevik

MIDAGI HINGELE

*Kutse ja kutsujad - Arne Ader

Meenub 1983. aasta maikuu, mil Alam-Pedja looduskaitseala veel polnud. Aga paigas, kuhu see kümne aasta pärast loodi, laiusid kevadised tulvaveed, varsa-kapjade õitekuld jõeluhtade vee-peegleilt vastu säramas...

*Maastikumustrid - Arne Ader

*Loodus vajab rahu, rahu vajab avarust - Fred Jüssi


FOTOD VÕI JOONISTUSED: ARNE ADER (2), HEIKKI KOTIRANTA, ARNE ADER (3)