2007/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2007/10
Tamari metsad Tasmaanias on hukuohus


Austraalia looduskaitseorganisatsioon Australian Wilderness Society (AWS) otsib ülemaailmset toetust protestikampaaniale idee vastu rajada Tamari orgu Põhja-Tasmaanias tselluloositehas.<p>Täpsemalt öeldes nõuavad murelikud loodusteadlased sõltumatut igakülgset keskkonnamõjude hinnangut rajatisele, mis hakkaks kasutama aastas ligi neli miljonit tonni puitu viimastest Austraalia põlismetsadest. Protestijad väidavad, et Tasmaania loodusvarakasutuse ja arengu komisjoni tehtud hinnangust kerkib hulk küsitavusi. Nimelt kaasneks üliväärtuslike metsade laastamisega ka umbes 64 000 tonni heitvee pumpamine Bassi väina; need veed sisaldaks näiteks ka selliseid aeglaselt lagunevaid orgaanilisi mürke nagu dioksiinid ja furaanid. Sugugi selge pole, mil viisil hakkaks see ohtlik reostus väinas levima. Kahtlemata tooks suurtehas kaasa ka suure õhureostuse. Kõige suuremaks ohuks peetakse siiski tehase puidutarvet: umbes neli ja pool miljonit tonni aastas, millest esialgu umbes 80 protsenti tuleks Tasmaania põlismetsadest.


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012