2007/10   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2007/10
Parim kalavarude ekspert

Enno Kobakene4. november 194324. august 2007

29. augustil saadeti Metsakalmistul viimsele teekonnale keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Enno Kobakene.

Eesti kalandusele on see valus kaotus. Noorusplves kalalaevadel merd sitnud mehena teadis ta hsti kogu kalandusvalla praktilisi ksimusi, tema nuanded valdkonna halduskorralduse kohta olid alati oodatud. Enno oli see, kes ti vahel liiga lennukana tundunud ideed reaalsusesse tagasi ning kaitses kalamehi liigse brokraatia eest. Ta oli otsese ja iglase tlemisega, mis tingis tihti tuliseid arutelusid kalakaitse teemadel. Kuid just need arutelud ja Enno praktiline meelelaad ning iglane kriitika on aidanud paljusid otsuseid elulhedasemaks muuta.

Meie kalanduse jrjepidevuse hoidjana on Enno panus Eesti kalanduse administratsiooni lesehitamisse vga suur. Oma igapevats vastutas ta Lnemere ning Peipsi jrve kalanduse korraldamise eest. Sellega kaasnenud rahvusvahelistel lbirkimistel oli Enno asendamatu ekspert, tema suhtlemisoskus aitas nii mnegi keerulise olukorra lahendada Eestile kasulikult. Enno jlgis alati, et ei tehtaks liiga Eesti kalurile, seistes samas hea selle eest, et kalavarud oleksid loodussstlikult majandatud. Enno oli ks olulisemaid kalapgiseaduse ja kalapgieeskirja koostamise eksperte, tema mtted ning nuanded kalanduse korraldamise kohta rakenduvad ellu veel pika aja jooksul.

Vaieldamatult professionaalne ja kohusetundlik Enno oli ka rmiselt mnus ja soe inimene. Eredalt jb meelde temast kiirgunud soojus, kui ta rkis oma perest, eriti lastelastest. Enno silmanurgas virvendas alati kaval sde ning kui tkoosolekud muutusid pinevaks, oli just tema see, kes oma lbusate tlemistega pingeid maandas. Ta oli seltskonna hing ning pidudel rgitud jutud kalandusest ja kalapgist nukogude ajal vriksid omaette raamatut.

Enno on lahkunud, kuid usun, et veel pikka aega meldakse kalanduse valdkonnas enne otsuse tegemist: Aga kuidas oleks Enno sellisel juhul kitunud?Endiste kolleegide nimel Leelo Kukk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012