2008/2   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/2
Looduskaitsehendused muretsevad arendusprojektide prast

Eesti keskkonnahenduste koda (EKO) kinnitas 25. jaanuari avalikus kirjas, et EKO liikmesorganisatsioonide arvates tuleks keskkonnaministeeriumil ja tema allasutustel toimida looduse kaitsel senisest thusamalt.

Viimase paari aasta jooksul on avalikkuse ja looduskaitsjate thelepanu plvinud mitmed arendusprojektid, mille mastaabid ja valitud asukoht ei ole koosklas looduskaitse eesmrkidega, tdeb EKO. Niteks mainitakse, et leeuroopalise thtsusega Natura 2000 alad satuvad surve alla, kuna Audrusse, Kadrinasse, Muhusse ja Saaremaale Tagamisasse kavatsetakse rajada golfivljakud. Seejuures tuleb mjuna Natura-alale ksitleda ka kaugemaid ja kumuleeruvaid mjusid. On arusaadav, eldakse kirjas, et korraga ei saa samal alal tita kahte eesmrki tagada kaitsealuste elupaikade ja liikide soodne seisund ja rajada golfivljakut, puhkekla vi kaevandada maavara.

Keskkonnaministeerium ja mned maakondlikud keskkonnateenistused on nustunud algatama keskkonnamju hindamist olukorras, kus vastuolu arendus- ja keskkonnahuvide vahel on ilmne, vi on kinnitanud keskkonnamju hindamise programmi, milles pole kllaldaselt arvestatud loodusvrtuste kaitse eesmrke. Selline olukord on tekkinud niteks Saaremaal Tagamisas, kus suure loodusvrtusega alale on kavandatud golfivljak ning hotell ja puhkemaja. Arendaja soovid ning hes sellega ka mju Eesti ja Euroopa mastaabis hele liigirikkaimale alale on jrjest kasvanud.

EKO liikmed on seisukohal, et keskkonnaministeeriumil ja tema allasutustel tuleb loodusvrtuste kaitsel tegutseda senisest julisemalt ja otsustavamalt ning mitte srkida arendaja plaanide sabas, vaid panna viimastele suure loodusvrtusega aladel selged piirid.EKO
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012