2008/2   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/2
Europarlament arutas energia- ja kliimaksimusi

Europarlamendi (EP) saadikud avaldasid 23. jaanuari erakorralisel tiskogul phimttelist toetust samal peval avalikuks tehtud energia- ja kliimapakmele.

Samas olid saadikud skeptilised bioktustele seatava eesmrgi ja tuumaenergia rolli suhtes. Parlamendiliikmed rhutasid, et keskkonna krval ei tohi ra unustada ka Euroopa konkurentsivimet.

Uut energia- ja kliimapaket tutvustasid Euroopa Komisjoni (EC) president Jos Manuel Barroso, keskkonnavolinik Stavros Dimas ning energiavolinik Andris Pielbalgs. Barroso mrkis, et tegemist on suurima energia- ja kliimapakmega, ja ti vlja selle kaks phieesmrki: vhendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 protsenti ja rahvusvahelise kokkuleppe saavutamisel koguni 30 protsenti ning suurendada taastuvenergiaallikate osa kogu energia tarbimises 2020. aastaks viiendikuni. Konkreetsetest meetmetest ti EC president vlja vajaduse ajakohastada heitkogustega kauplemise ssteemi (ETS); konkreetsed siduvad riiklikud eesmrgid ETS-st vlja jvatele sektoritele; kohustuse edendada taastuvate energiaallikate kasutust; ettepaneku siduda ja ladestada ssinikku; uued riigiabi reeglid ning n.-. 10 protsendi sihi bioktustele, tagades samas keskkonna jtkusuutlikkuse.

Barroso rhutas, et ettepanekute koostamisel juhinduti eelkige viiest phimttest: siduvad eesmrgid, iglus, konkurentsivime, heitmete vhendamise ldine rahvusvaheline kokkulepe ja valmistumine selleks, et 2050. aastaks tuleb heitmeid vhendada poole vrra. Ta ti ka esile, et pakme rakendamine lheb 2020. aastani maksma pool protsenti Euroopa Liidu SKT-st ehk 3 eurot inimese kohta ndalas, ning rhutas, et tegevusetuse kulud oleksid hoopis suuremad.EP
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012