2009/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2009/1
Mis on sel aastal uut harrastuskalapgis?

Kaugemas perspektiivis on kalastajate jaoks olulisim keskkonnaministeeriumis koostatav harrastuskalapgi arengukava aastani 2013 (perspektiiviga kuni 2018). See seab arengusihid ning loob vimaluse rahastada riiklikult vajalikke tegevusi. Harrastuskalapgi arendamise peaeesmrk on suurendada harrastuskalastajate hulka ja muuta harrastuskalapk kttesaadavamaks, lhtudes seejuures kalavaru jtkusuutliku kasutamise phimtetest.

Eestis on hinnanguliselt ligi 50 000 harrastuspgiiguse alusel kalastajat ehk lihtsamalt eldes ngitsejat. Peale selle vljastatakse aastas ligi 8000 kalastuskaarti pgiks harrastusliku nakkevrgu, ngejada vi vhipgivahenditega vi pgiks lheliste jgedel ja looduskaitsealadel. Kalastuskaartide arv on ldjuhul piiratud ning nende kasutajad peavad esitama loa andjale pgiandmed.

Oluline uuendus on mullu detsembris loodud vimalus taotleda elektroonilist kalastuskaarti ning esitada pgiandmed kalanduse infossteemi kaudu (kala.envir.ee). Nnda on harrastuskalameeste toiminguid tunduvalt lihtsustatud: kadunud on tlikas vajadus saata pgiandmed posti teel vi esitada need loa andjale kohapeal.

Pole vlistatud, et blanketile trkitud kalastuskaardid on tnavu tarvitusel viimast aastat ja edaspidi tehakse kalapgiigus kindlaks vaid isikut tendava dokumendi abil vi saab neid taotleda innovaatilise mobiilimakse kaudu. Seda enam, et alates 1. veebruarist tuleb harjumusprase keskkonnateenistuse asemel taotleda kalastuskaarti loodavast keskkonnaametist. Kuna uue ameti struktuur on regiooniphine ja regioone tuleb mrksa vhem, kui oli keskkonnateenistusi, kuluvad kalastuskaarte hlmavad internetiteenused marjaks ra.

2009. aastal viiakse pgivimalused vastavusse sstva kalavaru majandamise phimtetega ning teadlaste soovitustega; majanduslikult mittetulutoovatel veekogudel tagatakse 50 000 ngitsejale paremad pgivimalused. Populaarset ja keskkonnasstlikku ngepki edendab ka harrastuslike nakkevrkude piirarvude vhendamine mitmes Eesti vikejrves. htlasi on nd vrgupk keelatud Silma looduskaitsealal, ngepdjate hulgas hinnatud piirkonnas, tagades ngitsejatele paremad pgiolud.Herki Tuus, keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012