2009/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2009/1
EL pllumajanduspoliitika ei hooli lindudest

Euroopa linnuloendusnukogu EBCC avaldas koosts linnukaitsehingute hendusega BirdLife International 2. detsembril vga phjaliku ja mitmeklgse linnu-uuringu tulemused. Neist ilmneb, et paljud Euroopa tavalised linnuliigid kannatavad ha enam intensiivistuva pllumajanduse tttu.

Kuigi EL juhid on vtnud kohustuse elurikkuse kadu Vanas Maailmas aastaks 2010 peatada, tundub sna tenoline, et seda sihti ei suudeta saavutada, kui ei tehta drastilisi muudatusi kogu henduse ja ksikriikide poliitikas, eriti pllumajanduse valdkonnas.

Laias laastus vttes on kigi tavalinnuliikide arvukus vahemikus 19802006 kmnendiku vrra kahanenud. Aga pllumajandusmaastikus elavate lindude hulk on vhenenud mrksa rngemini: pesitsusasurkonnad on praegu 1980. aastaga vrreldes poole viksemad. Pris tpiline nide on Eestiski hsti tuntud pldloke.

Hullem on olukord Lne-Euroopas, kus intensiivpllumajanduse ajalugu on pikem. Paraku astuvad neile nd judsal sammul jrele ka EL uued liikmesriigid.

BirdLifei kinnitusel on ainus vimalus negatiivseid muutusi peatada teha suuri muutusi henduse agraarpoliitikas ning minna le sstvale maamajandusele ja jtkusuutlikule maaeluarengule.BirdLife
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012