2009/4   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2009/4
Kui palju pestitsiidijke leidub mitteloomses toidus?

Taimekaitsevahenditega kaitstakse pllukultuure nii enne kui ka prast saagikoristust, et piirata taimehaiguste levikut, takistada toiduainete riknemist vi hvitada niteks kahjurputukaid. Kuna ndisajal tahetakse saada suurimat saaki ja silitada seda vimalikult kvaliteetsena, on intensiivpllunduses pestitsiidide tarvitus tavaprane ja taimekaitsevahendite jgid inimtoidus paratamatud. Piirnormid mratakse nnda, et oleks tagatud toidu ohutus: toit, kus pestitsiidijke ei leidu le normi, ei kahjusta inimese tervist.

Euroopa Liidus on igusaktide jrgi keelatud kasutada tervisele ohtlikke vi looduses raskelt lagunevaid pestitsiide: need ei tohi kahjustada tarbija ega pllumehe tervist ega tekitada keskkonnas prdumatuid muutusi, kuid peavad olema siiski piisavalt thusad, igustamaks ennast trjevahendina.

Taimekaitsevahendite jkidele on kehtestatud piirnormid puu-, kgi- ja teraviljades ning tdeldud toidus. htlasi vetakse arvesse, et ttluse kigus vivad jke sisaldavad toiduained lahjeneda vi kontsentreeruda. Piirnorme mrates on silmas peetud kigi tarbijarhmade ohutust, muu hulgas imikute, laste ja taimetoitlaste tervist. Ettevaatusabinuna vimalike jkide vhendamiseks tuleb puu- ja kgivilju jooksva vee all pesta ja koorida.

Veterinaar- ja toiduamet uurib pestitsiidide sisaldust nii loomses kui ka mitteloomses toidus. Mitteloomsest toidust analsitakse jrjekindlalt ligi 30 toiduainet, nt. un, apelsin, kartul, tomat. Euroopa Liidus on kindlaks tehtud, milliseid toiduaineid tarbitakse enim ning keskendutakse just nendele.

Veterinaar- ja toiduamet pab vtta proove eelkige kodumaisest kaubast (nt. kartul) ja Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide toodangust. Teiste liikmesriikide toodangu puhul arvestatakse, et iga liikmesriik uurib pestitsiidijke samade lhtekriteeriumide alusel (ligi kolmkmmend toiduainet). Teatud saaduste puhul on valik aga piiratud ja mningaid proove kodumaisest toodangust vtta ei saa (nt. ananass).

2007. aastal vetud proovidest oli taimekaitsevahendite jke le piirnormi ligikaudu 4%, mdunud aastal vetud proovides oli jke le mra ligikaudu 1%. Kodumaise toidu proovidest, mis hlmasid tunamullu umbes 50% ja mullu ligi 30% kogu proovide arvust, ei letanud kummalgi aastal kski piirnormi.Kaja Sepper, veterinaar- ja toiduameti jaekaubanduse, mahepllumajanduse ja mitteloomse toidu broo
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012