2009/4   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2009/4 | SISUKORD
Snumid EL 2009/4

Keskkonnaameti logol kohtuvad maa, hk, tuli ja vesi
Tnavu veebruaris td alustanud keskkonnaametil on nd iekujuline logo, kus on vrdse suurusega kujutatud nelja klassikalist rgelementi: maad, hku, tuld ja vett.

Keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse alusel loodud ametis on le 400 ttaja, kellest enamik paikneb le Eesti kuues regioonis. Keskkonnaameti peakontor asub Tallinnas Narva mnt.

 • Loe lähemalt...

 • 169 miljonit krooni keskkonnaprojektidele
  Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nukogu kinnitas 10. mrtsil keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2009.
 • Loe lähemalt...

 • Rvpdjate vrgud lhevad muuseumi
  Keskkonnainspektsiooni (KI) Phja regioon ja sihtasutus Viimsi Muuseumid allkirjastasid mrtsi lpul koostlepingu, millega antakse rvpdjatelt ra vetud pgivahendid muuseumile eksponaatideks ja alustatakse hist teavitustd.

  Pgilt krvaldatud ebaseaduslikud pgivahendid, mis muidu hvitataks, saavad muuseumieksponaatidena endale uue ja tnuvrse rolli. Nende toel saab tutvustada randlaste ja kalurite elu erisuguseid tahke, samuti rvpki vi eri tpi pniste arengut.

  Prast lepingu allakirjutamist andis KI muuseumittajatele le esimese partii ebaseaduslikke pgivahendeid, mille hulgas oli nii nakkevrke, ahinguid kui ka silmutorbikuid.

 • Loe lähemalt...

 • Prandkultuuri inventuur kib koosts ltlastega
  RMK jtkab prandkultuuri inventeerimist koos Lti riigimetsa haldajate ja Phja-Vidzeme biosfri kaitseala administratsiooniga. Mrtsis kinnitas Eesti-Lti piirilese koostprogrammi seirekomitee rahalise toetuse projekti, mille peasihid on vtta htse metoodika alusel arvele Luna-Eesti maakondade ja Lti phjapoolsete regioonide prandkultuur, et seda paremini teadvustada ja hoida.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnainspektsioon hoiab pllumeestel silma peal
  Keskkonnainspektsioon (KI) teatas 10. mrtsil, et eeloleval kevadel lisandub tavaprasele keskkonnajrelevalvele toetust taotlevate pllumajandustootjate tegevuse kontroll, et teha kindlaks vastavus keskkonnanormidele.

  1.

 • Loe lähemalt...

 • Ambelopoulia, laululinnu kurb lpp
  Oleme korduvalt kirjutanud linnutapatalgutest Maltal. Nd peame kahetsusega tdema, et olukord pole kuigivrd parem teiselgi Vahemere saarel Kprosel.

  Ka Kpros paikneb lindude rndetee vtmekohas ja paraku langevad siingi paljud tiivulised linnupdjate saagiks.

 • Loe lähemalt...

 • Turkmenistan liitub Ramsari konventsiooniga
  Mrgalade kaitse rahvusvahelise kokkuleppe ehk Ramsari konventsiooni sekretariaat teatas, et Turkmenistanist saab 3. juulil konventsiooni 159.
 • Loe lähemalt...

 • Hlgebeebide tapatalgud on lppenud
  Loomakaitsehendus IFAW (International Fund for Animal Welfare) teatas 18. mrtsil suurest vidust: Venemaa keelas rahvusvahelise surve all alla aasta vanuste grni hljeste tapmise.

  IFAW on grni hljeste (Phoca groenlandica) kaitsega Venemaal aktiivselt tegelnud sellest ajast, kui selles riigis avati 1994.

 • Loe lähemalt...

 • Riiklike energiathususe tegevuskavade jrelmeetmed
  Europarlamendi liikmed leidsid, et eesmrk suurendada energiathusust 2020. aastaks viiendiku vrra peaks olema liikmesriikidele iguslikult siduv.
 • Loe lähemalt...
 •  

  In memoriam EL 2009/4

  Karl Veber
  22. detsember 1915 23.
 • Loe lähemalt...

 • Heinrich Aasamaa
  29. jaanuar 1909 9.
 • Loe lähemalt...
 •  

  EL ksib EL 2009/4

  Kui palju pestitsiidijke leidub mitteloomses toidus?
  Taimekaitsevahenditega kaitstakse pllukultuure nii enne kui ka prast saagikoristust, et piirata taimehaiguste levikut, takistada toiduainete riknemist vi hvitada niteks kahjurputukaid. Kuna ndisajal tahetakse saada suurimat saaki ja silitada seda vimalikult kvaliteetsena, on intensiivpllunduses pestitsiidide tarvitus tavaprane ja taimekaitsevahendite jgid inimtoidus paratamatud.
 • Loe lähemalt...

 • Kustkaudu kulgeb Euroopa rohekoridor Eestis?
  Euroopa rohelise koridor idee ulatub peaaegu paarikmne aasta taha. Prast raudse eesriide langemist 9.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Poster EL 2009/4

  Kevadiselt rn
  Mul on elukohaga vedanud. Piisab vaid koduuksest vlja astuda ja olengi metsas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  aasta puu EL 2009/4

  KOPKK, IGEMELILL JA MAARASV
  Kevadist looduses uitajat tervitavad sarapuude vi leppade all teiste kevadlillede seas ka roosakad lihavad kverikud, mis on end varisenud lehtedest vlja upitanud kopkad. Klorofllita parasiittaim nugib peamiselt selle aasta puul sarapuul, kuigi ei tle ra ka teistest lehtpuudest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  summary EL 2009/4

  What if we widen the definitions for plant and animals?
  Raik-Hiio Mikelsaar takes a new and fresh look at the life tree of eukaryotes and describes one way to simplify it. He starts with an overview of the history of the life tree or phylogenesis of the living organisms.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2009/4

  Eesti Loodus ei ole piibel
  Kui saatsime seekordse avaloo visandi Eesti looduseuurijate seltsi kriitikatule alla, oli vastukaja nii vimas, et ainuksi selle phjal annaks liialdamata koostada pneva Eesti Looduse erinumbri. Et torm tuseb, oli tegelikult ette aimata.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Tjuhend EL 2009/4

  Objektiivselt objektiividest ehk kuidas valida peegelkaamerale sobivat objektiivi?
  Peegelkaamerale objektiivi valida on helt poolt lihtne ja teiselt poolt peadmurdev lesanne. Objektiivide liigitus ja nende thistused ajavad esialgu pigem segadusse, kui toovad selgust.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Intervjuu EL 2009/4

  Sordiaretaja saak koguneb aastakmnetega
  Kalju Kask on sndinud 13. detsembril 1929 Tallinnas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Panin thele EL 2009/4

  Saaresurma tekitaja suguline arengujrk on leitud
  Metsapatoloogia areneb praegusel kliimamuutuste ajastul likiirelt. Eesti Looduse mrtsinumbris on avaldatud meie artikkel saarekahjustuste arvatava sdlase teisseene Chalara fraxinea kohta, mis kliima ldise soojenemise taustal on asunud Euroopa saarikuid hvitama [1].
 • Loe lähemalt...
 •  

  artikkel EL 2009/4

  Kui ige avardaks taime ja looma misteid?
  Elusloodusest arusaamine ei paku ainult tunnetusrmu, vaid on thtis ka uurimists ja igapevaelus. Siinne kirjutis tutvustab Eesti Looduse veebruarinumbris kirjeldatud pristuumsete elupuu koostamise ajalugu ja heidab seejrel pilgu tulevikku pakkudes vlja he vimaluse, kuidas likeerukate plvnemissuhete phjal koostada lihtsasti mistetav eluslooduse ssteem.
 • Loe lähemalt...

 • Kodaambid vhe tuntud, kuid pnevad protistid meie mber
  Olen mnda aega uurinud kodaambide levikut meie soode turbas. Mainides tuttavatele sna kodaambid, saan alati vastuseks imestava pilgu.
 • Loe lähemalt...

 • KRVENGEST MITMELE MAITSELE
  Krvengestele meldes meenubki esmalt krvetus. Kuidas siis selliseid taimi sa saab?
 • Loe lähemalt...

 • Eesti aedu hvardab kontvras
  Mullu suvel levis Eestis kuuldus nn. hispaania mrvarteost, tnavu on nende leide oodata ilmselt tunduvalt rohkem.
 • Loe lähemalt...

 • Lusitaanlane luubi all
  Mullu augustis tegi Eesti malakoloogia hing Eestis esimest korda kindlaks lusitaania teeteo: Prnus Riia mnt. 31 krundi aias.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti kollaste nlkjate vrdlus
  Nlkjaid mrata on mitmelgi phjusel pris keeruline. Esiteks, nende vrvus on sageli liigi piires vga varieeruv.
 • Loe lähemalt...

 • T, ANNE JA PHENDUMUS. Professor Karl Eichwald 120
  Selle aasta Eesti Looduse veebruarinumbris avaldatud Mati Laane artikkel professor Karl Eichwaldist vaatleb ainult suguvsa genealoogiat. Mda on mindud professori teenetest teaduses, isiklikest omadustest, soovidest ja igatsustest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012