2009/4   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2009/4
Keskkonnainspektsioon hoiab pllumeestel silma peal

Keskkonnainspektsioon (KI) teatas 10. mrtsil, et eeloleval kevadel lisandub tavaprasele keskkonnajrelevalvele toetust taotlevate pllumajandustootjate tegevuse kontroll, et teha kindlaks vastavus keskkonnanormidele.

1. jaanuarist hakkas Eestis kehtima pllumajandustootmist ksitlev reeglistik, mis seati sisse Euroopa Liidu nuete jrgi. Reeglistiku jrgimine on seotud pllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) kaudu makstavate pllumajandustoetustega: nuete titmisest oleneb saadava toetuse suurus.

PRIA ja KI slmisid pllumajandustootjate kontrolliks koostlepingu, millega kinnitati peamised protseduurid ning lepiti kokku omavahelises infovahetuses. Peale KI hakkavad pllumajandustootjaid kontrollima ka taimetoodangu inspektsioon ning veterinaar- ja toiduamet, kes jlgivad vastavalt taime- ning loomatervisega seotud nuete titmist.

Kontroll eeldab ametkondade head koostd. Selleks et tulemused oleksid heselt arusaadavad ja vrreldavad, on varem vlja ttatud htne metoodika ning valitud nuded, mille titmist hakatakse kontrollima. Juhtroll pllumajandustootjate kontrollimisel jb PRIA-le.KI
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012