2009/4   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2009/4
Riiklike energiathususe tegevuskavade jrelmeetmed

Europarlamendi liikmed leidsid, et eesmrk suurendada energiathusust 2020. aastaks viiendiku vrra peaks olema liikmesriikidele iguslikult siduv. Saadikud soovivad samuti, et 2006. aasta energiateenuste direktiiv vaadataks lbi ning et energiathususe vallas pandaks paika ambitsioonikamad vahe-eesmrgid. Raporti poolt hletas 616, vastu 24 ja erapooletuks ji 17 saadikut.

Kuna on teada, et elumajade potentsiaalne energiasst on ligikaudu 27 protsenti, tuleks parlamendi arvates rohkem thelepanu prata hoonete energiathususele. Seetttu palutakse Euroopa Komisjonil oluliselt suurendada tukefondide ja htekuuluvusfondi nende rahaliste vahendite osakaalu, mille toel parandatakse seniste hoonete energiathusust.

Saadikud leidsid, et riiklike tegevuskavade energiapoliitikas on esmathtis parandada majakarpide kvaliteeti vikese sissetulekuga isikute elukohtades, vttes arvesse asjaolu, et ettearvamatud ktusehinnad raskendavad tunduvalt nende majapidamiste majanduslikku olukorda ja vivad tekitada tsiseid sotsiaalprobleeme. htlasi nuavad saadikud EL tasandi nudeid positiivse energiabilansiga ehitiste kohta, sest sellega on vimalik tarbijate kulutusi vhendada.Euroopa Parlament
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012