2009/4   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2009/4
Karl Veber

22. detsember 1915 23. september 2008

Karl Veber sndis Ltis Alksne linna lhedal talupoja peres. Ta ppis Alksne eesti koolis ja lti gmnaasiumis, mille jrel sai temast kohaliku eesti kooli petaja ja prast Tallinna pedagoogikumi lpetamist 1936. aastal Alksne Eesti kuueklassilise kooli juhataja. Sja lpul ttas ta veel aasta Metsapoole koolis petajana.

1945 astus Karl Veber TR matemaatika-loodusteaduskonda. 1950. aastal asus ta diplomeeritud geoloogina tle Toomal teaduste akadeemia maaparanduse ja sookultuuri instituudi maaparanduse osakonda. Alates 1953. aastast ttas ta soodeuurimise sektoris ning 1956. aastast Eesti maaparanduse ja maaviljeluse teadusliku uurimise instituudis (EMMTUI), sest edaspidi tehti seal soo-uuringuid.

Algas Eesti soode turbavarude seni kige phjalikum sstemaatiline uurimine. Pikaajalise t tulemused veti kokku 1964. aastal ilmunud EMMTUI teadustde phjalikus kogumikus Eesti sood. Selle ks kaasautoreid oli Karl Veber (Alfred Truu, Hilja Kurm, Karl Veber Eesti NSV sood ja nende pllumajanduslik kasutamine). Ts on esitatud phjalik anals Eesti soode leviku seadusprasuste ja turbavarude kohta. Karl Veber oli Eesti soode kaardi ja 1961. aastal avaldatud turbafondi teatmiku koostajaid.

Viiekmneaastase mehena kaitses Karl Veber 1965. aastal kandidaadivitekirja Kirde-Eesti soode geoloogiast ning talle anti geoloogia-mineraloogia teaduste kandidaadi kraad. Ta on avaldanud tid soode arengust, turba juurdekasvust, soo- ja jrvesetete stratigraafiast ning sapropeeli levikust Eesti jrvedes.

Kuni pensionile minekuni 1986. aastal tegi ta EMMTUI mullauurimise sektoris Eesti muldade granulomeetrilisi ja petrograafilisi uuringuid. Ta on 54 teadust autor vi kaasautor.

Pensionil olles vttis Karl Veber vaatluse alla eestlaste elu Ltis ja Alksne eesti kooli ajaloo, ta phendus nende valdkondade trkisnas jdvustamisele. Hea lti keele tundjana tegi ta rohkesti tlketid nii lti keelest eesti keelde kui ka vastupidi. Karl Veberi pikk ja viljakas elutee lppes 93. eluaastal 23. septembril 2008 Tallinnas ja on maetud Kuusalu surnuaeda.Mati Ilomets
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012