2010/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2010/3
Uurige rahvastikupramiidi!

Statistikaameti veebilehel vrgupaigas http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/ leiab huviline animeeritud rahvastikupramiidi, millelt saab uurida Eesti rahvastiku soolise ja vanuselise koosseisu muutusi aastail 19892009 ning prognoose aastaiks 20102050.
Prognoosi tehes on eeldatud, et summaarne sndimuskordaja suureneb pidevalt ja juab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta; suremus vheneb; oodatav eluiga snnimomendil pikeneb 2050. aastaks naistel 80,44 ja meestel 78,36 aastani ning rnnet ei toimu vi tasakaalustab sissernne vljarnde.
Animatsioon on valminud statistikaameti koosts Saksa statistikaametiga.Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012