2010/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Veebivalvur EL 2010/3

Tuult tuulikutele
Vrgupaigast http://tuulttuulikutele.wordpress.com/materjalid saab vabalt alla laadida projekti Tuult tuulikutele 2 materjale, millest suure osa on koostanud projektis osalenud koolid.
Tuult tuulikutele 2 on keskkonnaharidusprojekt, mis keskendus nii loodus- ja sstva arengu teadmistele kui ka eri kooliastmete koostle. Projekti tulemusena valminud metoodilised ppematerjalid on abiks neile, kes tahavad teha koolisiseseid keskkonnaharidusprojekte.
 • Loe lähemalt...

 • Uurige rahvastikupramiidi!
  Statistikaameti veebilehel vrgupaigas http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/ leiab huviline animeeritud rahvastikupramiidi, millelt saab uurida Eesti rahvastiku soolise ja vanuselise koosseisu muutusi aastail 19892009 ning prognoose aastaiks 20102050.
  Prognoosi tehes on eeldatud, et summaarne sndimuskordaja suureneb pidevalt ja juab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta; suremus vheneb; oodatav eluiga snnimomendil pikeneb 2050.
 • Loe lähemalt...

 • Imetajate kataloog
  Vrgupaigas http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=696126/Imetajate_kataloog_2009.pdf on mullu valminud Tartu likooli zooloogiamuuseumi ndisaegsete imetajate kataloog.
 • Loe lähemalt...

 • Muusikud toetavad rndlinde
  Ilmunud on teine heliplaat Music & Migration (Muusika ja rnne), mis toetab Birdlifei rndlinnukampaaniat Born to Travel. Plaadil on 21 eri esitaja laulu mitmetes muusikastiilides.
  See stuudio Second Language plaat on ilmunud kllalt vikeses tiraais, sest erilist thelepanu on pratud plaadi korduvtoorainest ksitsi valmistatud mbriseile.
 • Loe lähemalt...

 • Tosin Samblaspra
  Vrgupaigast http://www.botany.ut.ee/bruoloogia/ leiab broloogide ehk samblateadlaste ajakirja Samblasber 12. numbri.
  Ajakiri on ilmunud ks kord aastas alates 1998.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012