2010/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/3
Metsis vajab kaitset

Keskkonnaameti tellitud ja Eesti ornitoloogiahingu mullu tehtud metsise mngude uuring nitas, et metsiste arvukus Eestis on viimase kmnendi jooksul vhenenud.
415 teadaolevast metsisemngust kidi 111 mnguplatsil ja leiti, et viimase kmne-viieteistkmne aastaga on metsisekukki jnud kuni poole vhemaks. Kige kehvemas seisus olid looduskaitse alla vtmata mngupaigad, kus mngis kuni 2/3 vhem metsiseid kui 15 aastat tagasi. Kige vhem on arvukus kahanenud psielupaikades.
Keskkonnaameti looduskaitsebioloogi Ivar Ojaste hinnangul on metsiste ldine arvukus Euroopas vhenenud ennekike phjapoolsete metsade killustumise ja elupaikade muutuste tttu, mis omakorda tingib metsisetibude suure suremuse. Metsisele sobivad elupaigaks vhemalt 60 aasta vanused metsad; Eestis nitas aastatetagune uuring, et pooled metsistest elasid le saja aasta vanustes metsades.
Tnavu tehakse keskkonnaameti tellimusel metsade seisundi detailne anals teadaolevates metsise elupaikades. See annab vimaluse kontrollida, kuidas on jrgitud kehtivat kaitsekorda metsise psielupaikades ning vrrelda seda metsise arvukuse muutustega. Hinnatakse ka kaudseid tegureid, mis sageli vivad arvukust mjutada mrksa rohkem kui otsesed faktorid.
Uuringute tulemusena peab 2011. aasta lpuks valmima uus metsise kaitse tegevuskava.Keskkonnaamet/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012