2010/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/3
Pigem virtuaalne kui reaalne looduskaitse

Sstva Eesti instituut (SEI Tallinn) korraldas jaanuaris 2010 ksitluse keskkonnaameti looduskaitsega vahetult seotud ametnike hulgas ja on kokkuvtteid tehes leidnud, et loodust kaitstakse ha enam veebis kui vahetult looduses ja koos inimesega.
heksa ksimusega ankeet, mis uuris hinnanguid 2009. aastal alanud mberkorralduste mju kohta looduskaitsekorraldusele, saadeti 221 ametnikule; vastuseid tuli 84 (38%). Mnede ksimuste puhul vaadeldi eraldi suure looduskaitsekogemusega ametnike vastuseid, kuna eeldati, et kige kogenumatel ametnikel on vimalik vrrelda viimast reformi varasemate muudatuste mjudega.
Selgus, et looduskaitseametniku t on muutunud tubasemaks ja brokraatlikumaks, olles kontoris keskendunud andmebaasidele ja registrile. Pikaajalise looduskaitsekogemusega ametnike arvates nihkub looduskaitse kodanikust jrjest kaugemale, kuna vahetut suhtlust on vhe.
Philised probleemid kogu looduskaitsekorralduses on vastajate arvates seotud kohapealse jrelevalve nrkuse vi koguni puudumisega. Keskkonnainspektsiooni tegevuse kohta mrgitakse, et see on tagantjreletarkus, mitte kahju rahoidev tegevus, ja et jrelevalvet tehakse enamasti paberil, andmebaaside ja registrite alusel.
Suuremad probleemid looduskaitset korralduses on seotud rollide ebaselgusega keskkonnaameti ja RMK vahel. Vastajate enamiku arvates ei piisa ksnes paremast infovahetusest rolle tasuks korrastada igusakti tasandil.
Enamik ankeedile vastanuid ennustab, et looduskaitseametniku t muutub ha keerulisemaks ja olulisemaks, sest nende otsustest oleneb loodusvrtuste silimine. Samas soovitakse tunda suuremat hiskonna tuge, kuivrd praegu toetab hiskond rohkem arendajat kui looduskaitsjat.
Ksitluse tulemused on tiskujul vrgupaigas http://www.seit.ee/failid/620.pdf.SEI Tallinn
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012