2011/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2011/08
Keskkonnaministeeriumi uudised internetist

Ilmunud on keskkonnaministeeriumi uus elektrooniline uudiskiri (juuli 2011), mille leiate aadressilt http://www.envir.ee/1172460.
Seekord on juttu tulumaksuseadusest, mis loob erikorra vikemetsaomanikele, Kohtla-Jrve ja Kivili poolkoksimgede sulgemisest, Eesti-Vene koostst piiriveekogude kaitsel ja jtmetest. Tavapraselt leiab uudiskirjast ka viiteid uutele keskkonnaigusaktidele, koosklastamisel olevatele lubadele, algatatud keskkonnamju hindamistele jne.
Kik seni ilmunud keskkonnaministeeriumi e-uudiskirjad asuvad aadressil http://www.envir.ee/uudiskiri.Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012