2011/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2011/08
Jahiulukite seisund aastal 2011

Keskkonnateabe keskuse (KTK) jahiulukite seire aasta koondaruanne on kttesaadav aadressil http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ULUKITE_SEIREARUANNE_2011.pdf.
Aruandes antakse eri seireparameetrite analsi phjal hinnang kikide ulukimetajate populatsioonide seisundis toimunud muutustele ning jagatakse jahimeestele kttimissoovitusi alanud jahihooajaks, silitamaks asurkondade elujulisus ja liikidevaheline tasakaal.
Suurenenud on punahirvede ja ptrade arvukus, endiselt arvukad on metssiga ja khrik. Jrsemat langustendentsi nitab metskitse ning laugemat jneste ja ilvese hulk.Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012