2011/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/08
Eesmrk on vltida ja vhendada jtmete teket

7. juulil kiitis valitsus heaks jtmeseaduse muutmise seaduse eelnu.
Eelnuga vetakse Eesti igusesse le EL uus jtmedirektiiv, mis stestab jtmekitlushierarhia ehk jtmekitluse eelistused. Jtmete kitlusel tuleb hakata maksimaalselt lhtuma elukaare hinnangust ehk phimttest muuta jtmekitluse mju keskkonnale minimaalseks, tles keskkonnaministeeriumi jtmeosakonna juhataja Peeter Eek.
Seeprast ongi seadusemuudatuse phisiht vltida ja vhendada jtmete teket. Sellele jrgnevad korduskasutuseks ettevalmistus, materjalina ringlussevtt ja muu taaskasutus (sh. energiakasutus ehk jtmete pletamine ning tarvitus pinnasetitena). Kige ebasoovitatavam jtmekitlusviis on jtmete ladestamine prgilatesse.
Jtmeseaduse muudatused nevad ette ka mitu uut mistet, niteks ringlussevtt, krvaltoode ja jtmete lakkamine. Loetelust viimane thendab seda, et kui niteks teatud vanametalli, vanapaberi, plastjtmete jms. puhul on tidetud kvaliteedi- ja selle jlgimise normid, siis saab neid liigitada toodeteks. Selline muudatus soodustab jtmete ringlussevttu, selgitas Eek.
Eelnu seab aastaks 2020 ka 50%-lise ringlussevtu sihtarvu olmejtmetega seotud materjaliliikidele, nagu paber, klaas, metallid ja plastid. Ehitus-lammutusjtmete taaskasutuse kohustus on 70% nende jtmete tekkest. Mlema sihtarvu titmine nuab suuri jupingutusi, kuid need on saavutatavad, tles Eek.
Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012