2011/08   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/08
1. augustil algab karujahihooaeg

1. augustist 31. oktoobrini kestva karujahihooaja jooksul vib kttida kige rohkem 65 karu. Nagu eelmistel aastatel vib enim karusid kttida Ida-Viru, Lne-Viru, Jgeva ja Jrva maakonnas.
Karude arvukus on viimastel aastatel pidevalt suurenenud, seireandmete jrgi on neid umbes 700. Karu kttimislimiiti mrates arvestatakse keskkonnateabe keskuse ulukiseire tulemuste phjal tehtud soovitusi, mis peavad muu hulgas silmas asurkonna suurust ning karude tekitatud kahjustusi. See aitab tagada asurkonna soodsa seisundi ja levikuala laienemise ning hoida samas kahjustusi optimaalsel tasemel.
Peale sellele annab oma hinnangu keskkonnaministri loodud suurkiskjate kaitse ja ohjamise korraldamise trhm. Kttimismahu jaotuse ja korraldamise tingimused jahipiirkondade kaupa mrab keskkonnaamet.
2009. aastal hvitati karude tehtud majanduslikku kahju peamiselt lhutud mesitarude eest ligi 10 161 euro, 2010. aastal aga juba 12 846 euro eest.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012