07-08/2003   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
toimetaja veerg EL 07-08/2003
Keelekmblus Seto moodi

Kesoleva ajakirjanumbri kese on Setomaal. Erinumbri koostamine minu jaoks esmakordne kogemus pakkus kll rmu, ent htlasi parajat piina. Kige kvemaks phkliks osutus keel. Meie lugeja on teadagi keeletundlik ja vib olla enam kui kindel, et paljudel tekib eri autorite kirjutatud jutte lugedes kindlasti mitu ksimust, mis puudutavad eelkige keelekasutust. Niteks: miks Setomaa, aga mitte Setumaa? Vastata viks ju mitmeti, ent ka nii, et see lihtsalt on nii. Setod ise nimetavad oma maad just nii, tehkem seda siis meiegi. Nii et vhemalt Setomaa osas on keelekasutus lbivalt htne.

Teiste kohanimedega on asi keerulisem. Ehkki oleme pdnud nimesid htlustada ja kasutada kige igemaid suur tnu Evar Saarele! , on lugudes siiski ka teistsuguseid kohanimevorme. Avaloos Setomaa maavaradest neme kaarti, kus maardlate nimed ei kattu hegi kaardi kohanimedega. Niteks Hillande liivamaardla: sellist nimevormi pole kunagi olemas olnud, on kas Hilana vi Hiland. Kummalisel kombel on seal kandis vlitid teinud geoloogide krvu judnud nimevorm Hillande, mis on omakorda kantud nende piiblisse ehk maavarade andmebaasi. Ning seetttu ei ole meil voli seda muuta. Nii ongi Setomaal Hilana kla, aga Hillande liivamaardla; Tuhkvitsa kla, aga Tuhkavitsa liivakarjr; Antkruva kla, ent Andrikova savileiukoht jne.

Aga kus on Setomaa piir? Setode jaoks on see valus ksimus. Et mitte jagada nende esivanemate maad kaheks eraldatud pooleks, suhtume selles ajakirjanumbris meie riigi kagupiiri paindlikult, kasutades krvuti misteid piir ja kontrolljoon. Nii, nagu autor parajasti igeks peab.

Keelehuvilisel lugejal soovitan kindlasti rnnata koos ie Sarvega teisele poole kontrolljoont, matkama sealsetesse Petserimaa kladesse. Mahlakas seto keel lisab teekonnale hulga vrtsi juurde. Setokeelses intervjuus Aare Hrnaga kasutame aga teistsugust, laiemalt levinud kirjaviisi. Setod ise kanged ja isepised ei ole kirjaviisis veel pris lplikule kokkuleppele judnud. Siinkohal aith Andreas Kalkunile abi eest! Ka ajakiri Eesti loodus ei vta siin endale keeletarga rolli ning jtab kirjutajaile vabad ked. Loodame, et lugude huvitav sisu kaalub les vaieldavast igekirjast lugejatel tuikama hakkava keelenrvi.

Ning lpetuseks kuigi nimetame seda ajakirjanumbrit hellitlevalt Setomaa erinumbriks, hlmab see ka lugusid, mis puudutavad Luna-Eestit laiemalt. Lbib ju enamik Setomaale sitjaid enne Piusa vi Mdaje taha judmist suure lahmaka Eestit, kus viks samuti peatuda ning avastada enda jaoks ristipuud vi kia tundmatutes liivakivikoobastes. Eesti Loodus soovib teile head reisi!Helen Alume
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012