01/2004   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
PANIN THELE EL 01/2004
Haruldane kivirik

Selle pildi meil vga haruldasest pstkivirikust tegin Raplamaal Varbolas, kus ta kasvas maalinna vallil.

Enno Vljal


Kommenteerib botaanik Vilma Kuusk

Pstkivirik (Saxifraga adscendens) on arktomontaanse floora esindaja: tema philevila jb arktilistele aladele ning mgedesse. Meil on ta oma phjala areaali kagupiiril, nii et tema vhesed leiukohad piirduvad enamasti Phja-Eesti paealaga. Kogenematu silm vib pstkivirikku segi ajada samuti paealadel kasvava, kuid meil laiemalt levinud vikese kivirikuga. Neid saab siiski sna kergesti eristada: pstkivirikul moodustavad mnehlmalised lehed tiheda juurmise kodariku, mis itsemise lpuks kll kuivab, kuid psib; vikesel kivirikul seevastu on vhesed juurmised lehed terve servaga; varrelehed on pstkivirikul talbjad, kolmehlmalised, vikesel kivirikul mne hambaga. Valged ied on vikesel kivirikul pisemad.
Esimesed andmed pstkiviriku kohta Eestis on prit 19. sajandi teisest veerandist, kui ta leiti Lasnamelt. Hiljem lisandus ridamisi uusi leide, mis kik piirduvad Phja-Eesti paealadega. Kahjuks on pstkivirik ndseks enamikust kohtadest kadunud vi pole teda lihtsalt les leitud. Ometi koguti teda veel 1950. aastate lpus ige mitmelt poolt paekalda servalt Lasnamest Vokani. Kindlasti kasvab ta praegugi veel Kostivere karstialal ja Raplamaal Jalase maastikukaitsealal. Taasleid Varbola maalinna vallilt nitab, et pstkivirik on psinud seal vhemalt 1948. aastast, kui Gustav Vilbaste ta samast kohast avastas.
Leiukohtade mrgatav vhenemine oligi phjuseks, miks pstkivirik on arvatud nii kaitstavate taimede II kategooriasse kui ka punase raamatu ohualdiste liikide nimistusse.Enno Vljal, Vilma Kuusk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012