Nr. 6/2003


Enigma
Auklikud jagamised

Järjekordsed Enigma ülesanded leiab huviline trükinumbrist.

Tuletame meelde, et ülesande lahendajatelt ootame ka lahenduskäiku jooniste või/ja selgituste näol, ükskõik kuidas Te ka ei vastaks - kas kirja teel või e-postiga aadressil: horisont@horisont.ee.


Horisondis 5/2003 ilmunud ülesande vastused


1) 98 x 9 = 882 (1 punkt).

2) 405 x 205 = 83025 ja 405 x 207 = 83835 (2 punkti).

3) 142857 x 1326451 = 189 492 810 507 (3 punkti).

4) 6284 x 6284 = 39 488 656 ja 6824 x 6824 = 46 566 976 (4 punkti).

Aukliku aritmeetika ülesannetest kolmanda ülesande teksti oli toimetuse süül sattunud trükiviga (neljas osakorrutis peab olema GMAENI, mitte aga GMAENIG). Trükivea leidsid ning kõik aukliku aritmeetika ülesanded lahendasid õigesti Allar Padari, Raul Savimaa, Veiko Väljak, Arne Hannus, Arvo Adamson ja Jüri Käsk. Kõige paremini kommenteeritud lahendused esitasid Allar Padari, Raul Savimaa ning Arvo Adamson. Horisondi aastatellimuse võitis neist Raul Savimaa.

Viie vooru järel juhivad Allar Padari ning Veiko Väljak 40 punktiga. Järgnevad Raul Savimaa ja Rene Rünt 38 punktiga. Rein Tikovtil on 36, Jüri Reitelil 35 ning Arne Hannusel 33 punkti.


Detsembri keskpaigaks selgub, kes on üldvõitja ning sõidab Soome Heurekasse.
Tõnu Tõnso